Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Quyết định số 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
Đăng bởi NMT .Vào ngày 22/10/2020. Đã xem 90 lượt

 Nội dung văn bản

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng Smart Quang Nam
Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác y tế phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công điện về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc tăng cường lấy mẫu Sars-Covi-2 cho người từ các địa phương có ca dương tính về Quảng Nam
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Thông tư 17/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
Chỉ thị số 07-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
V/v tăng cường cách ly, theo dõi người từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 về Quảng Nam
HỆ THỐNG PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG “QUẢNG NAM TRỰC TUYẾN”
Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Thông tư 07/2020/TT-BTNMT về việc Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Thông tư 26/2020/TT-BGDDT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Tiểu học
Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục.
Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp
Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
Về việc cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdiz
Quyết định phê duyệt đề án về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đông chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910- 30/9/2020)
Quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
Về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Coivd-19
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Quy chế hoạt động của Tổ Công tác thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về triển khai quyết định số 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
Nghị định số 73/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
QUYẾT ĐỊNH 987/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Nghị định số 76/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Thông tư 84/2020/TT-BQP quy định về hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam: Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực
Quyết định số 1175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
Quyết định số 1173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba
Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định một số điều của Luật kiến trúc
Thông tư 57/2020/TT-BQP về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
Thông tư 75/2020/TT-BQP Quy định việc áp dụng các hình thức kỹ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới
V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm
Tăng cường triển khai quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII
V/v tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2020
Trang 1 của 7 Đầu Trước Sau Cuối