Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2020
Đăng bởi NMT .Vào ngày 02/04/2020. Đã xem 24 lượt

 Nội dung kế hoạch

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng Smart Quang Nam
Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác y tế phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công điện về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc tăng cường lấy mẫu Sars-Covi-2 cho người từ các địa phương có ca dương tính về Quảng Nam
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Thông tư 17/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
Chỉ thị số 07-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
V/v tăng cường cách ly, theo dõi người từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 về Quảng Nam
HỆ THỐNG PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG “QUẢNG NAM TRỰC TUYẾN”
Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Thông tư 07/2020/TT-BTNMT về việc Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;
Quyết định số 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
Thông tư 26/2020/TT-BGDDT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Tiểu học
Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục.
Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp
Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
Về việc cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdiz
Quyết định phê duyệt đề án về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đông chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910- 30/9/2020)
Quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
Về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Coivd-19
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Quy chế hoạt động của Tổ Công tác thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về triển khai quyết định số 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
Nghị định số 73/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
QUYẾT ĐỊNH 987/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Nghị định số 76/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Thông tư 84/2020/TT-BQP quy định về hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
V/v tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 trong đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh.
Một số văn bản mới ban hành của cấp trên và các ngành liên quan đến chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Trung ương, UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành vừa mới ban hành một số văn bản liên quan đến chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh và các ngành liên quan về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19
V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19(25-3)
V/v đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Một số văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên và các ngành liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nhiều giải pháp để phòng/chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 17/3/2020)
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nhiều giải pháp để phòng/chống dịch bệnh Covid-19.
Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học
Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nghị định về Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tiếp tục thực hiện các văn bản tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nghị quyết 12/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Về việc tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vius Corona (nCoV)
Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép
V/v thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc.
Các văn bản liên quan công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng
V/v Tăng cường công tác quản lý, theo dõi thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội trong công tác phòng chống dịch Corona
Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét vùng biển Việt Nam
Quyết định số 133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
V/v tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vius Corona (nCoV).
Thông tư 18/2019/TT-BKHCN
Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kế hoạch đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành địa phương (DDCI) tỉnh Quảng Nam năm 2019
Nghị định về Tổ Hợp tác
Quyết định Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Thông tư số 54/2019/TT- BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn.
Thông tư số 49/2019/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định 66/2019/NĐ-CP Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
Nghị định số 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin truyền thông: quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Thông tư 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Công văn số 961-CV/BTGTU ngày 11/7/2019 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Thông tư 02/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Quyết định số 878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Trang 1 của 6 Đầu Trước Sau Cuối