Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Thông tin KHCN phục vụ nông thôn, nông dân tại Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp
Đăng bởi Nguyễn Nhât Tân .Vào ngày 04/08/2014. Đã xem 3639 lượt
Thông tin khoa học và công nghệ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu trong hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, trong thực tế sản xuất – đời sống

1. Thực trạng thông tin KHCN tại Quảng Nam Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 Về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020 khẳng định: “Cũng cố và phát triển hệ thống thông tin về khoa học và công nghệ, chú trọng thông tin phục vụ nông thôn, miền núi. Xây dựng thư viện điện tử phục vụ tra cứu thông tin, phổ biến tri thức KH&CN. Đa dạng hoá kênh thông tin phù hợp trình độ dân trí. Đầu tư nâng cấp và xây dựng một số cơ quan nghiên cứu khoa học đáp ứng nhiệm vụ được giao” Quyết định số: 24/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Chương trình Thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010 - 2015, chỉ rõ: “Cung cấp rộng rãi, kịp thời và chính xác thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của nông dân trên địa bàn Quảng Nam. Từng bước xây dựng nguồn lực thông tin KH&CN đủ mạnh để phục vụ hiệu quả nhu cầu thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Tăng cường chia sẻ, hợp tác thông tin KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn giữa các cơ quan, ban, ngành ở tỉnh; các cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước, tiến đến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, góp phần hình thành Thư viện thông tin điện tử về KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Triển khai chủ trương của tỉnh, trong những năm qua Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nhiều chương trình, dự án liên quan đến thông tin KHCN trong số đó phải kể đến một số chương trình, dự án sau: xây dựng mô hình thông tin KHCN phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, dự án đã triển khai tại 8 huyện miền núi của tỉnh; chương trình tập huấn tiến bộ KHCN cho nông dân là kết quả phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Nông dân tỉnh được tổ chức hàng năm tại các địa phương trong tỉnh; chương trình phổ biến thông tin KHCN trên báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam, Tạp chí Khoa học và Sáng tạo; các dự án thuộc chương trình Nông thôn, miền núi của Bộ KHCN triển khai tại Quảng Nam cũng dành một phần nội dung cho phổ biến, tập huấn kiến thức KHCN cho bà con. Hình. Bộ CSDL KHCN trên website của Sở KHCN Quảng Nam Tuy nhiên, yêu cầu thực tế về thông tin KHCN còn cao hơn nhiều so với các kết quả đã triển khai được. Vậy nguyên nhân là gì? Là người trực tiếp triển khai một số chương trình/dự án về thông tin KHCN, tôi nhận thấy kết quả đạt được còn khiêm tốn là do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân cơ bản đến từ phía nguồn cung cấp (chuyển tải) thông tin và phía người tiếp nhận thông tin. Để có sự tác động qua lại giữa bên cấp tin và bên nhận tin, cần có những yếu tố bắt buộc sau: * Đối với người cấp tin. Thứ nhất, cần có một giải pháp về thông tin KHCN mang tính tổng thể, có đầu mối rỏ ràng. Thứ hai, đầu tư một nền tảng cơ sở dữ liệu ban đầu đáng tin cậy, làm tiền đề cho việc xây dựng ngân hàng dữ liệu về KHCN nơi mà thông tin được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ. Thứ ba, thông tin đến được với nông dân dù bằng hình thức chuyển tải thông tin gì thì cũng phải đảm bảo hai yêu cầu căn bản sau : ‘cầm tay chỉ việc’ dễ thực hiện, dễ đọc, dễ áp dụng; “tận mục sở thị” hay nói cách khác là "nói có sách, mách có chứng" những kết quả nghiên cứu đã mang lại hiệu quả mà hiệu quả của nó là cân, đo, đong, đếm được và ít rủi ro. Và cuối cùng, một yếu tố cũng hết sức quan trọng đó là làm cho người nông dân cần thông tin biết được địa chỉ nơi sẽ cung cấp thông tin đáng tin cậy mà họ cần * Đối với người tiếp cận thông tin. Thứ nhất, cần có kiến thức cơ bản nhất và phương tiện tối thiểu đủ để tiếp cận thông tin. Thứ hai, xác định, đánh giá, định lượng được thông tin mà họ sẽ tiếp nhận cho mục đích của mình. Thứ ba, cần xác định mình là đối tượng “khách hàng” của thông tin KHCN Từ việc phân tích những yếu tố cần có từ hai phía qua đó rút ra được những nguyên nhân tồn tại cơ bản sau:  Nguồn cơ sở dữ liệu KHCN còn nhiều hạn chế. Trong những năm trở lại đây được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở KHCN nguồn dữ liệu này cũng đã, đang và sẽ được xây dựng. Hiện nay nguồn dữ liệu KHCN chủ yếu lấy từ các kết quả nghiên cứu KHCN sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước do Sở KHCN Quảng Nam quản lý. Như thế là chưa đủ, chưa tập hợp được các nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh chưa kể đến các nghiên cứu có liên quan trong nước. Thông tin phải được nhìn từ nhiều góc độ, vì vậy cần phải đúng và đầy đủ  Các kênh chuyển tải thông tin đến với khu vực nông thôn, nông dân còn nhiều hạn chế, những thông tin trên báo, đài, tạp chí hay thông qua tập huấn từ các đề tài/dự án,... chỉ đảm bảo chuyển tải một phần của thông tin chưa đủ để người nông dân chọn lọc được giải pháp KHCN phù hợp nhất với mình  Các kênh thông tin hiện tại chưa giải quyết được thấu đáo yêu cầu căn bản của dạng thông tin KHCN là ‘cầm tay chỉ việc; “tận mục sở thị”  Khả năng tiếp nhận, tiếp cận thông tin của khu vực nông thôn, nông dân Quảng Nam vẫn còn khiêm tốn 2. Giải pháp để thông tin KHCN đến được với khu vực nông thôn, nông dân Quảng Nam Với thực tế tại Quảng Nam và với cách tiếp cận của mình, xin đề xuất một số giải pháp căn bản để đẩy mạnh hoạt động của thông tin KHCN đến với khu vực nông thôn, nông dân như sau:  Xây dựng ngân hàng dữ liệu về KHCN. Ngân hàng dữ liệu KHCN phải đáp ứng nhu cầu của nông dân và đảm bảo được sự quản lý của Nhà nước, dữ liệu bao gồm: quy hoạch tổng thể sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn theo từng giai đoạn, các mô hình nông nghiệp hiệu quả, tài liệu hướng dẫn về cây trồng, con vật nuôi, phim, ảnh hướng dẫn phục vụ nông nghiệp, các địa chỉ giống cây trồng, con vật nuôi, các kết quả nghiên cứu KHCN liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; các cá nhân, tổ chức trên lĩnh vực KHCN mà người nông dân có thể tiếp cận được; số hóa các tài liệu về nông nghiệp, nông thôn  Ngoài việc phát huy kết quả của cách chuyển tải thông tin theo cách truyền thống, cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT để xây dựng CSDL, làm diễn đàn giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa nông dân với nông dân; giữa các nhà chuyên môn với nông dân; giữa người tiêu thụ hàng hóa với bà con nông dân  Quảng Nam cần có một chương trình trọng điểm về thông tin KHCN phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của KHCN theo Luật khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 mới được ban hành ngày 18/6/2013 là "đẩy mạnh việc phổ biến và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống". Qua thông tin KHCN giúp đề tài/ dự án KHCN đến được với thực tế sản xuất - đời sống đây là sân chơi rất cụ thể và thực tế mà KHCN không thể đứng ngoài cuộc Ngày nay, tại một số quốc gia phát triển lợi ích của thông tin KHCN là định lượng được, người nông dân gắn liền với các thông tin về kỹ thuật nuôi, trồng, giá nông sản, thời tiết nông vụ, quy hoạch chăn nuôi, trồng trọt của chính phủ, dự báo dịch bệnh,… các thông tin này đối với họ là không thể tách rời và cùng tồn tại với nhau. Sở dĩ họ có được điều kiện như vậy bởi vì họ có rất nhiều lợi thế về tính chuyên nghiệp, về cơ sở hạ tầng, về công nghệ thông tin – truyền thông. Với xu thế như hiện nay, với nền tảng CNTT của tỉnh nhà và với đức tính chịu thương chịu khó của người Quảng Nam thì chúng ta tự tin rằng không quá một thập kỷ nữa nông dân Quảng Nam sẽ được tiếp cận thông tin KHCN mà mình cần một cách hoàn hảo

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Những nội dung cần quan tâm trong công tác đăng ký nhãn hiệu, thực hiện quy định về nhãn hàng hóa, gắn tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch đối với sản phẩm OCOP
Sớm đưa Luật Chuyển giao công nghệ vào đời sống
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM __Thành tựu và định hướng phát triển
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh thăm và làm việc tại Sở KH&CN Quảng Nam
Hội thảo: Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam (ngày: 8/12/2016)
Tập huấn Hoạt động thống kê KH&CN
(22/8/2016) Triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Hội nghị tập huấn về đổi mới công nghệ và quản lý đổi mới tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
Những thực phẩm giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn
8 hiện tượng tự nhiên khoa học chưa thể lý giải
Những số liệu nghiên cứu về cuộc sống sau khi chết
Việt Nam giành giải nhất sáng chế xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á
10 công nghệ sẽ tạo đột phá trong năm 2016
Dấu xưa dinh trấn Thanh Chiêm
Trái đất nặng bao nhiêu?
Thăm và chúc Tết Mẹ VNAH và xã kết nghĩa Trà Tân nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế xe khách gường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam”
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về Nông nghiệp- Nông thôn
Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ thông tin KH&CN theo các quy định mới
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHCN QUẢNG NAM 10 NĂM NHÌN LẠI
Kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện dự án KH&CN "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam"
Họp Hội đồng KH&CN tư vấn nhiệm vụ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia năm 2015
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 13
Công bố danh mục và trao bằng công nhận danh mục di sản phi vật thể và bảo vật Quốc gia tại Quảng Nam.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với tỉnh Quảng Nam
Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ thăm và làm việc tại Khu Phức hợp Chu Lai - Trường Hải
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trồng cây lưu niệm tại Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Hội nghị lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê KH&CN địa phương lần thứ Nhất
Họp Hội đồng KH&CN tư vấn nhiệm vụ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia năm 2015
Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2015
Hội thảo bàn về giải phát phát triển R&D tại Thaco Chu Lai
Hội nghị tập huấn công tác thống kê khoa học và công nghệ.
Đầu Trước Sau Cuối