Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Đăng bởi .Vào ngày 03/02/2015. Đã xem 2952 lượt
Chiều ngày 15/01/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch năm 2015.

 Chiều ngày 15/01/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch năm 2015. Đồng chí Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị cùng với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với các huyện) hoặc Phòng Kinh tế (đối với các thành phố). Đến nay, tất cả 18 huyện/thành phố đã phân công cán bộ lãnh đạo, bố trí chuyên viên kiêm nhiệm phụ trách lĩnh vực KH&CN; đã thành lập hội đồng Khoa học và Công nghệ (HĐKH huyện) nhằm tư vấn cho Uỷ ban nhân dân huyện/thành phố về định hướng phát triển KH&CN, xác định các nhiệm vụ KH&CN hằng năm và 5 năm, tư vấn cho việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng kết quả nghiên cứu. Trong năm 2014, có 57 đề tài, dự án KH&CN đang thực hiện, các địa phương đã tiếp tục xây dựng và nhân rộng  mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, giúp đa dạng hóa sản phẩm và tăng năng suất trong nông nghiệp như: Trồng thử nghiệm rong Nho ở Núi Thành; sản xuất meo giống, nuôi trồng trong nhà một số nấm ăn và nấm dược liệu từ nguyên liệu vỏ, cành thứ cấp của cây keo ở Núi Thành; nghiên cứu cải tạo cảnh quan môi trường làng trái cây Đại Bình phục vụ phát triển du lịch, … Lãnh đạo Sở KH&CN nhận định: Công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện đã dần được ổn định, củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số địa phương vẫn còn hạn chế trong công tác quản lý như chưa theo dõi chặt chẽ các danh mục đề tài, dự án, quy trình kiểm tra tiến độ và nghiệm thu chưa đảm bảo yêu cầu,... Lãnh đạo Sở KH&CN yêu cầu các địa phương khắc phục những hạn chế trong thời gian đến. Dịp này, Giám đốc Sở KH&CN đã tặng giấy khen cho 4 tập thể: Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện Điện Bàn, Hiệp Đức, Phòng Kinh tế thành phố Hội An đã có thành tích tốt trong quản lý hoạt động KHCN cấp huyện năm 2014 và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Núi Thành đã có thành tích tốt trong việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống sản xuất.
                                                                                                                          TT

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Đầu Trước Sau Cuối