Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Đăng bởi Sở KHCN .Vào ngày 03/10/2015. Đã xem 1813 lượt
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

[Trở về]
 
Tin cũ hơn
Văn phòng sở
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Thanh tra Sở
Phòng Quản lý Chuyên ngành
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối