Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Bảo hộ nhãn hiệu với sự phát triển các sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Đăng bởi Ánh Tuyết .Vào ngày 26/11/2015. Đã xem 3183 lượt
Đối với các sản phẩm đặc sản (SPĐS), sản phẩm làng nghề truyền thống (SPLNTT), có được sự nhận biết và sự trung thành của người tiêu dùng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Chưa tính đến chất lượng hàng hóa là yêu cầu quan trọng nhất, việc tiếp cận các cửa hàng bán lẻ, các thị trường trong nước và làm cho người tiêu dùng biết đến hàng hóa đòi hỏi phải có khoản đầu tư đáng kể.

Với quy mô sản xuất nhỏ, các SPĐS, SPLNTT của địa phương sẽ gặp khó khăn khi phát triển chiến lược marketing, nhất là đối với các sản phẩm (SP) nông sản, thủ công mỹ nghệ truyền thống. Vậy có lựa chọn nào cho các SPĐS và SPLNTT của địa phương? Để trả lời cho câu hỏi này, các tổ chức sản xuất, kinh doanh SP cần nghĩ ngay tới việc đăng ký tạo lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) dưới hình thức nhãn hiệu tập thể (NHTT), nhãn hiệu chứng nhận (NHCN), bên cạnh hình thức chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho các SP bản địa, đặc hữu, có danh tiếng, đậm tính đặc trưng, chuyên biệt cho một khu vực địa lý, và đó là một trong những giải pháp cần thiết nhất.

NHTT, NHCN thường được sử dụng nhằm khuếch trương các SP mang đặc trưng của một vùng nhất định, đem lại lợi ích cho nhà sản xuất, nhà kinh doanh. Việc tạo dựng NHTT, NHCN trên thực tế phải đi kèm với sự phát triển các tiêu chuẩn nhất định cùng với một chiến lược chung của mô hình quản lý. Khi đó, NHTT, NHCN mới có thể trở thành một công cụ hữu hiệu cho phát triển sản phẩm. Vì vậy, tạo lập nhãn hiệu là việc đầu tiên cần thiết phải làm, nhưng để nhãn hiệu được áp dụng vào thực tế, song hành đó phải có kế hoạch quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu. Có như vậy, các SPĐS, SPLNTT của địa phương mới có thể phát huy được giá trị.

Quảng Nam  là một tỉnh có nền nông nghiệp chiếm ưu thế, SP nông sản khá đa dạng, phong phú. Qua quá trình phát triển, người nông dân Quảng Nam đã nhận thức và mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất để cho ra những SP, bước đầu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường của địa phương. Nhưng vấn đề đặt ra, để phát triển các SP một cách bền vững, các SP cần phải được đầu tư mở rộng sản xuất, tạo đầu ra ổn định, tuân thủ những phương thức sản xuất để có SP chất lượng cao và hướng đến các thị trường lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, xu thế của người tiêu dùng hiện đại là chọn lựa SP chất lượng tốt, có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đặc biệt đảm bảo những tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù SPĐS và SPLLTT của Quảng Nam có lịch sử hình thành lâu đời, có danh tiếng nhưng chỉ là danh tiếng truyền miệng, chưa được quảng bá rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát huy giá trị, danh tiếng, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bên cạnh đó, các vấn đề về chất lượng SP, mẫu mã, bao bì, NH hàng hóa, thị trường tiêu thụ…của các SPĐS, LNTT chưa được sự quan tâm đồng bộ của nhà nước, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…, dẫn đến nhiều SP có thể bị mai mọt dần, thậm chí có thể bị biến mất trên bản đồ đặc sản của tỉnh.


 Một vấn đề khác cần quan tâm là hầu hết các doanh nghiệp, hộ sản xuất, tổ chức hợp tác xã/ hội sản xuất kinh doanh SP hiểu rất mơ hồ về giá trị tài sản sở hữu trí tuệ (cụ thể là quyền SHCN), không nhận thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng NH được bảo hộ như là một lợi thế tích cực trong việc mở rộng đầu tư và cạnh tranh thị trường. Các doanh nghiệp, hộ sản xuất sử dụng các NH một cách tự phát, "mạnh ai nấy làm" và không tuân theo luật định. Do đó, không thống nhất và tạo được sức mạnh tổng hợp nhằm đẩy mạnh việc xác lập, quảng bá và phát triển các NH đã được xác lập trở thành các thương hiệu mạnh.

Vì vậy, việc tạo lập thương hiệu cho các SP là rất cần thiết, là cơ sở mang lại hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh; song song đó là việc thiết lập cơ chế quản lý, các điều kiện sử dụng các NH, cơ chế khai thác NH cần được đầu tư. Đó là những yếu tố cơ bản, giúp cho đơn vị quản lý và các đối tượng liên quan thuận lợi trong quản lý, sản xuất kinh doanh, giúp cho các SPĐS, SPLNTT đạt chất lượng tốt, nâng cao giá trị kinh tế cho SP và có “thương hiệu chính thức”, góp phần khẳng định được vị thế trên thị trường.

Từ khi Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về “Chiến lược phát triển KH&CN Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020” ra đời, công tác quản lý về SHCN được chú trọng, nhiều hoạt động truyền thông về vai trò của quyền SHCN được phổ biến trên nhiều phương tiện, hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo về lĩnh vực SHCN được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 3/7/2012 ban hành Quy định mức về hỗ trợ xác lập quyền SHCN và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh. Với những nổ lực trong hoạt động quản lý sở hữu công nghiệp trong thời gian qua, đã góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký tạo lập quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu nói chung và NHTT, NHCN cho các SPĐS và SPLNTT nói riêng. Số lượng văn bằng nhãn hiệu được cấp cho các tổ chức tập thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã tăng lên đáng kể, là tiền đề nâng cao uy tín các sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (số văn bằng được cấp: năm 2011: 36 văn bằng, năm 2012: 45 văn bằng, năm 2013: 47 văn bằng; trong đó có khoảng 30 nhãn hiệu đăng ký dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý.).   

       

 

 

 

 

 

 

   

      Việc sử dụng thương hiệu đã được tạo lập quyền SHCN dưới hình thức NHTT, NHCN mang tên các địa danh trên các SP có ý nghĩa lớn, thương hiệu này là thương hiệu truyền thống, tính bền vững cao, được pháp luật thừa nhận và có ấn tượng đối với đại bộ phận người tiêu dùng. Một số SP sau khi đăng ký xác lập quyền, bước đầu đã tạo được những ưu thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân như giá cả tăng cao, thị trường được mở rộng  và bước đầu đã tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng như rau Trà Quế (Hội An), quế Trà My, tiêu Tiên Phước, nước mắm Cửa Khe, đúc đồng Phước Kiều, bưởi Đại Bình,…đây là cơ sở để tiếp tục phát triển các SPĐS, SPLNTT của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất hàng hoá. Đồng thời, là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống cho các SP nông, lâm đặc sản, làng nghề, thúc đẩy cuộc chiến chống lạm dụng và gian lận thương mại, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh của SP, giúp thúc đẩy tiềm năng phát triển của các nguồn lực địa phương, nâng cao đời sống cộng đồng, đặc biệt là các khu vực nông thôn, miền núi trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

        Ngày nay, với xu thế hội nhập kinh tế, nền kinh tế thị trường đang ngày càng đòi hỏi các SP đảm bảo chất lượng cao, giá cả ổn định và mang tính cạnh tranh. Một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho SPĐS, SPLNTT của địa phương phải xác định được “tên tuổi và chỗ đứng” trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài, tăng cường lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy việc phát triển SP và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Vì vậy, để thành công, các doanh nghiệp phải quan tâm giải quyết nhiều vấn đề, trong đó không thể bỏ qua hay xem nhẹ việc bảo hộ nhãn hiệu – là một loại tài sản trí tuệ có giá trị./.

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y tế và công nghiệp
Khai mạc Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020
UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020
Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các địa phương ở Việt Nam”
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thư chúc mừng đến Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019
Ba phụ nữ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải gói chống ẩm?
THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 2020 (26/4): 'ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH'
Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách 'Web of Science'
Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu
Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?
Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Phóng sự "Hồi sinh cây quế Trà My"
Công bố dịch COVID-19 toàn quốc
Thủ tướng Chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Liệu Covid-19 có chấm dứt khi mùa hè đến?
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Giới thiệu một số kết quả tại Hội thảo về Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam_ Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0
Bài phỏng vấn của Nhà báo TRIEU NHAN với Ông Phạm Viết Tích_ Giám đốc Sở KH&CN Quảng Nam về: Giải pháp tăng cường dụng khoa học & công nghệ vào sản xuất và đời sống
Nghiệm thu đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của Người CơTu tại Quảng Nam
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Xói lở bờ biển, cửa sông
Nghiệm thu Đề tài khoa học ứng dụng Rada hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu đánh bắt xa bờ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng công
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHCN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Giới thiệu chính sách hỗ trợ về KH&CN với nhiều ưu đãi, dễ tiếp cận cho tổ chức, cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 15
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao
Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Gặp mặt đầu xuân 2019
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và các quyết định về công tác cán bộ
“Khoa học và Công nghệ năm 2019 phải tốt hơn 2018”
Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Hội thảo đào tạo cán bộ nguồn về thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số loại khuôn chuyên dụng dùng trong công nghiệp ô tô"
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10 năm 2015
Quảng Nam tham gia Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015
Techmart 2015 khẳng định: Chìa khóa của thương trường là công nghệ mới
Khai trương Hệ thống thông báo tự động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Kết thúc cơ bản đàm phán FTA Việt Nam-EU
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Xây dựng mô hình đồng quản lý Tôm hùm và Vú nàng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
Hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước
Thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2014
Hội thảo kế hoạch truyền thông Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5
Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN
Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối