Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn năm 2015
Đăng bởi Xuân Lệnh .Vào ngày 26/11/2015. Đã xem 1961 lượt
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương triển khai cuộc thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn. Cụ thể như sau:

      1.    Mục tiêu cuộc thanh tra:

- Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp và các văn bản hướng dẫn thị hành. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng, các cấp, các ngành và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật chuyên ngành nói chung và đối với hàng đóng gói sẵn nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành KH&CN.

- Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn.

- Khẳng định vai trò, trách nhiệm kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các các Sở, ngành về công tác quản lý nhà nước và thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn trong hệ thống thanh tra KH&CN.

                    2.    Nội dung thanh tra:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn.

 - Trong quá trình thanh tra hàng đóng gói sẵn về đo lường, đồng thời xem xét việc thực hiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa đó.

                      3. Đối tượng thanh tra: các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn ( danh mục các mặt hàng đóng gói sẵn được quy định tại đề cương thanh tra chuyên đề năm 2015 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn do Thanh tra Bộ KH&CN ban hành ngày 25/3/2015).

                       4. Thời gian tiến hành cuộc thanh tra: tháng 7 năm 2015.

                       5. Kết quả cuộc thanh tra:

 Trong thời gian tiến hành cuộc thanh tra, Đoàn Thanh tra chuyên ngành về hàng đóng gói sẵn do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam ký quyết định thành lập đã tiến hành thanh tra tại 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Trong đó bao gồm: khí đốt hóa lỏng – 03 cơ sở; chè – 01 cơ sở, xi măng 01 cơ sở, thức ăn thủy sản – 04 cơ sở ( 01 cơ sở kinh doanh, 03 cơ sở sản xuất), phân bón – 01 cơ sở, thủy sản đông lạnh ( 01 cơ sở), tinh bột sắn – 01 cơ sở.

 Kết quả thanh tra có 01 cơ sở vi phạm hành chính về hành vi sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực, bị xử phạt 6.000.000 đồng và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là kiểm định lại phương tiện đo nhóm 2 trước khi đưa vào sử dụng. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở có hành vi vi phạm hành chính này đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

    Đánh giá chung:

Do đặc thù của tỉnh Quảng Nam, nên số lượng đối tượng thanh tra không nhiều như các tỉnh/thành phố khác; nhưng cuộc thanh tra chuyên đề về hàng đóng gói sẵn năm 2015 đã đạt được những kết quả nhất định như kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo đồng thời xử lý nghiêm đối với cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, phòng ngừa – ngăn chặn các hành vi gian dối, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh kiểm tra cũng đã góp phần bảo đảm sự công bằng xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người tiêu dùng và cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đồng thời góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng được thanh, kiểm tra; tạo được sự phối hợp giữa các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh.

 

[Trở về]