Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN
Đăng bởi Ánh Tuyết .Vào ngày 04/01/2016. Đã xem 2019 lượt
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN

 TẬP HUẤN

HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC

VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN

 

Ánh Tuyết – Phòng Chuyên ngành

 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp lần thứ 3, số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 8/10/2014 về Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ công văn số 1529/UBND –VX ngày 15/4/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các tỉnh và thành phố phải lập và xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cho địa phương mình và trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt kế hoạch; trong các nội dung triển khai xây dựng kế hoạch, việc tổ chức tập huấn hướng dẫn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ cho các đối tượng liên quan là cần thiết, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về bức xạ hạt nhân cũng như những tình huống ứng phó khi có sự cố bức xạ xảy ra; Vì vậy, ngày 25/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn Bức xạ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ.

 

Tham dự lớp tập huấn có trên 50 học viên là đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh; gồm: Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao Thông vận tải,… và các học viên là đại diện các cơ sở công nghiệp và y tế có sử dụng nguồn bức xạ và thiết bị bức xạ hoạt động sản xuất và triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã nắm được những kiến thức về ngăn ngừa sự cố, nâng cao khả năng đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra, giảm thiểu hậu quả sự cố và các tác động bức xạ trên địa bàn tỉnh.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU LÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TƠ, LỤA QUẢNG NAM
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH”
YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH
Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh
Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến
NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM”
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Quế vỏ Trà My chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Quế Tra My
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối