Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM”
Đăng bởi Ánh Tuyết .Vào ngày 07/01/2016. Đã xem 2298 lượt
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM

 NGHIỆM THU DỰ ÁN

“QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM”

Ánh Tuyết – Phòng Chuyên ngành

           

           Triển khai Quyết định số 3389/QĐ-BKHCN ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, theo đó vào ngày 16/12/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Trà My cho sản phẩm quế vỏ của tỉnh Quảng Nam”, dự án do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam làm cơ quan chủ trì, Th.S Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở, chủ nhiệm dự án.

 Với xu thế hội nhập, nền kinh tế thị trường đang ngày càng đòi hỏi các sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, giá cả ổn định. Một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho sản phẩm quế Trà My là phải xác định được “tên tuổi và chỗ đứng” trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài, tăng cường lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy việc phát triển các loại cây mang thương hiệu, có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Vì vậy, để phát huy giá trị Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm quế vỏ, Sở KH&CN đã xây dựng và triển khai dự án “Quản lý và phát triển CDĐL Trà My cho sản phẩm quế tỉnh Quảng Nam”. Kết quả dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá cao. Qua 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thành tốt, chất lượng các nội dung: xây dựng mô hình hệ thống tổ chức quản lý bên ngoài, xây dựng hệ thống quản lý nội bộ và thành lập Hội quế Trà My nhằm đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trồng quế trên địa bàn tỉnh, tránh tư thương ép giá,... Bên cạnh đó, dự án đã xây dựng hệ thống văn bản phục vụ cho công tác quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý quế Trà My; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển phục hồi giống quế gốc Trà My, đã hoàn thiện và xây dựng hệ thống nhận diện cho sản phẩm quế mang chỉ dẫn địa lý Trà My, …

Thông qua dự án, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh chế biến quế Trà My nâng cao nhận thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ; có được sự hỗ trợ tích cực về mặt quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường, góp phần tăng sức cạnh tranh về giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu bền vững.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU LÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TƠ, LỤA QUẢNG NAM
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH”
YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH
Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh
Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN
Quế vỏ Trà My chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Quế Tra My
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối