Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
Đăng bởi LMT .Vào ngày 28/01/2016. Đã xem 1946 lượt
HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH

 HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN

SÁNG KIẾN CẤP TỈNH

 

Lê Minh Thảo

 

          Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 12 hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐNĐ tỉnh; Ban dân vận tỉnh; LĐLĐ tỉnh; Tỉnh Đoàn; Sở Tư pháp; Sở GTVT; Sở TNMT; Sở Công Thương; Sở LĐTBXH; Sở Ngoại vụ. Trong đó, có 02 đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Tư pháp; Sở LĐ-TB-XH), có 10 cơ quan, đơn vị hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh thực hiện chưa đáp ứng theo đề nghị tại công văn số 1148/SKHCN-CN ngày 30/12/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Đây là lần đầu tiên triển khai hoạt động này trên địa bàn tỉnh nên một số cơ quan, đơn vị còn gặp khó khăn, chưa chuẩn bị đầy đủ và gửi hồ sơ đúng thời gian theo yêu cầu. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã có Thông báo số 82/SKHCN-CN ngày 25/01/2016 đề nghị các cơ quan, đơn vị (đã nộp cũng như chưa nộp) tiến hành rà soát, hoàn thiện và nộp bổ sung hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 22/02/2016.

Các quy định về sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Nam tại địa chỉ: http://www.skhcn.quangnam.gov.vn.

Mọi chi tiết về hoạt động sáng kiến cũng như địa chỉ tiếp nhận hồ sơ xin liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ. Số 54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. ĐT: 3811408. Emai: sangkien.quangnam@gmail.com.


File toàn văn Thông báo có thể 
tải về tại đây

[Trở về]
 
Tin mới hơn
TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU LÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TƠ, LỤA QUẢNG NAM
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH”
YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH
Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh
Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến
NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM”
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN
Quế vỏ Trà My chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Quế Tra My
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối