Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Đăng bởi Quản trị .Vào ngày 03/11/2013. Đã xem 1830 lượt

 

Nội dung thủ tục

 

      1.1. Trình tự thực hiện:

a/ Đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận:

 Bước 1: Hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định tại Mục 1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện).

b/ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Bước 1: Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ thiếu hoặc sai sót thì yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

- Bước 2: Sở KH&CN tiến hành cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp trong vòng 15 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

      1.2. Cách thức thực hiện:

      Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp theo đường bưu điện đến tại Sở KH&CN, địa chỉ 54 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

      1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

      + Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (Phụ lục III của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008);

2. Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;

3. Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức.

      + Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

      1.4. Thời hạn giải quyết:

          30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

      1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

      Áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp.

      1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

      Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

      1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

      + Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

      1.8. Lệ phí (nếu có):

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp nộp các khoản lệ phí sở hữu công nghiệp như sau:

+ Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp là 300.000 đồng.

+ Lệ phí công bố quyết định ghi nhận/sửa đổi thông tin về Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp là 150.000 đồng.

+ Lệ phí đăng bạ Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp là 150.000 đồng.

      1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)

1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp theo mẫu Phụ lục III của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008;

      1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

      1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

+ Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Mẫu tải về  tại đây

 

 

 


 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU LÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TƠ, LỤA QUẢNG NAM
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH”
YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH
Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh
Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến
NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM”
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN
Quế vỏ Trà My chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Quế Tra My
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Đầu Trước Sau Cuối