Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Đăng bởi Lê Văn Hoàng .Vào ngày 18/08/2016. Đã xem 1646 lượt
Công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện bắt đầu triển khai từ năm 2005. Sau hơn 10 năm, các hoạt động này đã dần được ổn định, củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

              Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện nay, chức năng tham mưu quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp huyện được giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng (tại các huyện) hoặc Phòng Kinh tế (tại các thành phố, thị xã). Tất cả các địa phương đã phân công cán bộ lãnh đạo, bố trí chuyên viên kiêm nhiệm phụ trách lĩnh vực KH&CN. Một số địa phương đã có cán bộ biên chế chuyên trách về KH&CN như Hội An, Đại Lộc. Các địa phương cũng đã thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ (Hội đồng) nhằm tư vấn cho Uỷ ban nhân dân huyện/thành phố/thị xã (gọi tắt là huyện) về định hướng phát triển KH&CN, xác định các nhiệm vụ KH&CN hằng năm và 5 năm, tư vấn cho việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng kết quả nghiên cứu. Các Hội đồng đã hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình chẳng hạn như Hội An, Núi Thành, Điện Bàn, Hiệp Đức, Đại Lộc, …

 Các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện được các địa phương triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp đã có sự gắn kết với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần hỗ trợ trong việc xây dựng một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại các địa phương. Cụ thể trên lĩnh vực nông nghiệp có các đề tài có tính khả thi và khả năng nhân rộng như các đề tài “Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng không chủ động nước vụ Hè Thu trên địa bàn 02 xã nông thôn mới của huyện Hiệp Đức”, “Xây dựng mô hình nuôi ghép các loại thủy sản nước ngọt theo hướng sinh thái, tiết kiệm chi phí thức ăn tại các xã vùng cao” của huyện Nam Giang, “Thử nghiệm một số giống lúa chịu mặn trên địa bàn huyện Thăng Bình” của huyện Thăng Bình, “Xây dựng mô hình trồng và sơ chế cây mật nhân trên địa bàn huyện” ở huyện Đông Giang. “ Xây dựng mô hình thí điểm nuôi bò khép kín trên địa bàn huyện Nông Sơn”; “Nghiên cứu thành phần, diễn biến và mức độ gây hại của sâu bệnh hại và giải pháp phòng trừ tổng hợp trên cây kiệu tại xã Bình Phục huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”; “Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quản lý nhiệt độ, ẩm độ nhà trồng nấm tại huyện Núi Thành”; “Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây bản địa (ngô Lioon, lúa Xươn, nếp Prong tại xã Axan huyện Tây Giang”.

         Lĩnh vực bảo tồn các giống cây bản địa, cây dược liệu cũng được các địa phương quan tâm như: “Bảo tồn và phát triển giống nếp Hương Bầu tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước”; “Xây dựng mô hình sưu tập và gây trồng một số cây thuốc nam có giá trị kinh tế tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam”.

Bên cạnh các nhiệm vụ KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển du lịch, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được các địa phương đầu tư “Đánh giá hiện trạng nước ngầm nông tại một số khu vực dễ bị ô nhiễm, đề xuất giải pháp xử lý” và “Xây dựng công viên cây xanh để xử lý nước thải tại một số khu dân cư” của thành phố Hội An.“ Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh tại các trạm y tế xã, thị trấn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam” và “Tìm hiểu về sự tuân thủ biện pháp điều trị của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 và giải pháp kiểm soát đường máu qua xét nghiệm HbA1C trên bệnh nhân đái tháo đường” của huyện Duy Xuyên. “Khảo sát tình trạng sử dụng chất bảo quản Natri benzoate trong chả, thay thế chất bảo quản này bằng Vitamin C” ở huyện Đại Lộc; Quế Sơn có đề tài “Xây dựng bản đồ quảng bá các địa điểm du lịch và di tích lịch sử trên địa bàn huyện Quế Sơn”; “ Khảo sát hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thôn Triêm Tây, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn”; “Xây dựng và phát triển kinh tế các sản phẩm du lịch tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam”.

          Ngoài ra, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp đã có một số đề tài cấp Tỉnh được triển khai như: “Xây dựng mô hình vườn sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành”; “Nghiên cứu sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh bằng phương pháp hữu tính tại huyện Nam Trà My”; “Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý môi trường và sản xuất phân compost từ nguồn phân gia cầm và phế thải nông nghiệp tại huyện Đại Lộc”; “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái nạc trên đệm lót sinh thái tại một số xã nông thôn mới huyện Hiệp Đức”; “Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara tại thành phố Tam Kỳ”. “Ứng dụng công thức lai giống giữa bò đực BBB và bò cái lai Zêbu để tạo con lai F2 nuôi thịt trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam”; “Nghiên cứu áp dụng VietGAP để xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại Tam Kỳ”; “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về nhân giống hữu tính nhằm nâng cao tỷ lệ nhân giống và chất lượng cây giống Sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam”; “Xây dựng quy trình chế biến nước yến Cù Lao Chàm theo phương thức truyền thống”. Trong lĩnh vực văn hóa có các đề tài ”Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc và truyện cổ dân gian dân tộc Cor, huyện Bắc Trà My”; “Biên soạn sách di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng trên địa bàn huyện Duy Xuyên”

Nhìn chung, hoạt động xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tạo lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Một số địa phương đã bố trí lồng ghép nhiều nguồn kinh phí để đủ nguồn lực thực hiện được một số đề tài có nội dung và qui mô tương đối lớn, tác động khá rõ nét đến sản xuất. Các đề tài hỗ trợ cho các địa phương đang được triển khai thực hiện, bước đầu đã cho những kết quả khả quan, đáp ứng được mục tiêu hỗ trợ các địa phương giải quyết những vấn đề cấp thiết phát sinh của các địa phương, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          Để hoạt động khoa học trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố dần đi vào chiều sâu, góp phần phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế xã tại địa phương, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - Các Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng tham mưu kiện toàn Hội đồng KH&CN cấp huyện. Cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học cấp huyện có kế hoạch liên kết, hỗ trợ, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

         - Trong thời gian qua đã có sự thay đổi cán bộ tham mưu về công tác quản lý hoạt động KH&CN ở một số địa phương. Lãnh đạo các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng tổ chức, tạo điều kiện để cán bộ mới tiếp cận, nhận bàn giao đầy đủ về hồ sơ, quy trình quản lý một cách đầy đủ; tạo điều kiện để cán bộ tham mưu về công tác quản lý KH&CN được tham gia các lớp đào, tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

         - Trong điều kiện nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN do tỉnh bố trí cho các địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đề nghị lãnh đạo phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện bố trí lồng ghép các nguồn khác của địa phương để triển khai hiệu quả các đề tài KH&CN của địa phương. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí để nhân rộng kết quả đã được khẳng định từ các đề tài KH&CN các cấp, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

         - Triển khai các đề tài KH&CN cấp huyện gắn với việc hỗ trợ xây dựng một số tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã đã được xác định thời gian hoàn thành Chương trình MTQGXDNTM./.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối