Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN cơ sở .Vào ngày 18/11/2016. Đã xem 1547 lượt

           Ngày 14 tháng 11 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra  "Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ", Hội nghị do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chủ trì Hội nghị.

          Phát triển các tổ chức trung gian hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, gia tăng hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được xem là giải pháp trong thời gian đến và là chủ đề chính của Hội nghị này.

          Theo báo cáo của Cục Phát triển Thị trường và doanh nghiệp KH&CN, đến hết năm 2015, cả nước có khoảng 2.800 doanh nghiệp KH&CN. Trong đó, 204 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, 23 doanh nghiệp công nghệ cao, 400 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghệ cao. Cả nước hiện có 8 sàn giao dịch công nghệ, 63 trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ, 43 vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp KH&CN. Các sự kiện chợ công nghệ, thiết bị (Techmart), kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Ngày hội khởi nghiệp công nghệ (Techfest) cũng đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với thị trường KH&CN trong nước. 

          Để thúc đẩy phát triển Thị trường KH&CN trong thời gian đến, một số giải pháp đã được Lãnh đạo KH&CN đề nghị các đơn vị của ngành KH&CN và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện như: Tiếp tục triển khai các biện pháp phát triển các tổ chức trung gian truyền thống hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các tổ chức xúc tiến chuyển giao công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức môi giới công nghệ, định giá tài sản trí tuệ,… Tích cực tuyên truyền, gia tăng hoạt động giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước để thúc đẩy thương mại hóa, đưa công nghệ và sản phẩm công nghệ vào thực tiễn. 

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối