Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Đăng bởi LVH .Vào ngày 31/03/2017. Đã xem 1257 lượt
Ngày 29/3/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra tiến độ lần 03 đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara”.

Đây là đề tài do UBND thành phố Tam Kỳ đề xuất, và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí thực hiện từ năm 2015. Đề tài do phòng Kinh tế thành phố chủ trì thực hiện, Thạc sĩ Bùi Ngọc Huy làm chủ nhiệm đề tài.

 

 

(Mô hình của đề tài tại vườn ông Lê Thanh Cương, khối phố 2, phường Trường Xuân,

thành phố Tam Kỳ)

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay mô hình trồng Lan Mokara đã cho kết quả khả quan về tình thích nghi của loại hoa này đối với điều kiện khí hậu, thời tiết của thành phố Tam Kỳ. Tại thời điểm kiểm tra tiến độ, cây Lan Mokara tại vườn mô hình sinh trưởng khỏe, lá dày, xanh và đồng đều về chiều cao và chiều dài lá, không xuất hiện sâu, bệnh.

Mặc dù đề tài chưa kết thúc, nhưng trước khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế mà loại hoa này mang lại, nên hộ tham gia mô hình đã tự đầu tư vốn để mở rộng diện tích trồng Lan Mokara với số lượng 1200 gốc (mô hình của đề tài là 1000 gốc). Với những tín hiệu khả quan bước đầu, hy vọng kết quả của đề tài sẽ góp phần tạo ra những cơ sở thực tiễn cho định hướng phát triển nông nghiệp ven đô của thành phố Tam Kỳ.

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối