Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Đăng bởi QLKHCS .Vào ngày 03/04/2017. Đã xem 1241 lượt
Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-SKHCN ngày 14/3/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét duyệt thuyết minh đề tài, ngày 28/3/2017 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”

Đây là nhiệm vụ khoa học do Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang đề xuất và là đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh được thực hiện theo phương thức tuyển chọn. Tổ chức trúng tuyển là Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế (theo quyết định số 441/QĐ –UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam), chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Nguyễn Hồ Lam.

 

(Hội đồng tư vấn xét duyết thuyết minh đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”

 Mục tiêu đặt ra của đề tài hoàn thiện kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế chè dây tại xã Tư, huyện Đông Giang nhằm chuyển giao, phục vụ bảo tồn, phát triển cây chè dây tại Quảng Nam. Đề tài thực hiện sẽ đề xuất được các quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế chè dây phù hợp với điều kiện huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời chuyển giao kết quả nghiên cứu cho người dân, tổ chức có liên quan phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa cây chè dây tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Thời gian thực hiện đề tài là 03 năm (bắt đầu từ năm 2017-2019). 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối