Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Hiệu quả từ cơ quan sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
Đăng bởi Phan Văn Phu .Vào ngày 05/04/2017. Đã xem 770 lượt
Với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị ứng dụng và chuyển giao KH&CN đến với các địa phương và người dân, những năm qua Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam đã tiếp nhận công nghệ và triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ KH&CN ở 18/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.

            Qua 20 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật; từ tỉnh thuần nông, nghèo đến nay đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ một cách rõ nét, đã vươn lên thành tỉnh phát triển khá của miền Trung, trong đó có sự đóng góp của Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

       Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 về Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020, KH&CN đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

       Tiếp theo những thành công của Nghị quyết 58/2006/NQ-HĐND là Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 sẽ là định hướng quan trọng cho KH&CN, góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

       Xuất phát từ những cơ sở trên, với chức năng đơn vị ứng dụng và chuyển giao KH&CN đến với các địa phương và người dân, những năm qua Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam đã tiếp nhận công nghệ và triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ KH&CN ở 18/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, điển hình:

     1. Tiếp nhận, làm chủ một số công nghệ:

       1.1. Lĩnh vực vi sinh:

           - Chế phẩm vi sinh vật (FBP) để sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật chức năng (FMF);

            - Chế phẩm vi sinh vật (TAMIC) dạng bột và dạng dịch xử lý môi trường (mùi hôi trong chăn nuôi, rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải thủy sản);

           - Phân lập và sản xuất chế phẩm Trichoderma (nấm đối kháng) phòng, chống bệnh và sản xuất phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế;

           - Sản xuất chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất và nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững;

           - Sản xuất giống và trồng 06 loại nấm thương phẩm (nấm linh chi, nấm rơm, nấm sò, nấm chân dài, nấm mộc nhĩ, nấm trân châu).

        1.2. Lĩnh vực giống cây trồng:

            - Sản xuất giống nuôi cấy mô, nuôi cấy mô vi ghép cây chuối, hoa, lan các loại;

            - Sản xuất giống ghép, hom, hạt cây song - mây, tiêu Tiên Phước, mít ruột đỏ, mít cao sản, mít siêu sớm (Changai), ổi lê Đài Loan, bưởi các loại.

       1.3. Lĩnh vực bảo quản sau thu hoạch:

           - Cung cấp thiết bị sấy phục vụ bảo quản nông sản;

           - Chế biến tiêu đen Tiên Phước thành tiêu sọ;

          - Sản xuất hỗn hợp chế phẩm sinh học có bản chất tự nhiên kết hợp một số phụ gia an toàn phù hợp để xử lý bảo quản một số nguồn nguyên liệu thủy sản đánh bắt và nuôi trồng.

       2. Ứng dụng và chuyển giao tại các địa phương:

           - Công nghệ bảo quản nông sản: Đã chuyển giao lắp đặt thiết bị sấy nông sản tại 04 huyện miền núi và 01 huyện trung du, thông qua thiết bị sấy khô tiêu chuẩn đã giải quyết cái khó từ bao đời nay là vào mùa thu hoạch gặp mưa sản phẩm bị hư hỏng, ẩm mốc, nẩy mầm, làm thất thoát, hao hụt gây thiệt hại kinh tế cho người dân.

 

IMG_1376

Hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị tại các huyện

- Công nghệ vi sinh:

+ Sản xuất chế phẩm và hướng dẫn người dân sử dụng phụ phẩm, phế phẩm, bả thải nấm để sản xuất phân hữu cơ vi sinh thâm canh trên cây rau, lạc, ngô, mít, lúa, chuối, hoa tại các huyện/thị: Nam Trà My, Bắc Trà My, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, kết quả phân hữu cơ vi sinh thay thế phân bón hóa học 30% đối với cây lúa nước, cây rau ăn quả, cây ngô; trên 50% đối với cây tiêu, cây lạc; trên 70% cây chuối; đặc biệt trên 90% đối với rau ăn lá. Về năng suất đều cao hơn các loại cây trồng của người dân.  

IMG_1378

                Khổ qua, đậu cove trồng bằng phân hữu cơ vi sinh chức năng trong nhà lưới

 

        Description: Description: IMG_4035

 

 + Phối hợp với Hội nông dân Tỉnh cung ứng 16.970 tấn chế phẩm vi sinh vật chức năng để hướng dẫn người dân sản xuất được 4.210 tấn phân vi sinh chức năng tại 18/18 huyện, thị xã, thành phố đảm bảo chất lượng đưa vào thâm canh rau ăn lá, ăn quả; lúa nước, lạc, đậu các loại, cây ăn quả, cây công nghiệp, ớt cho năng suất cao. Qua tiếp nhận công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật chức năng cho thấy:

 Nông dân đã tiếp thu công nghệ, sản xuất thành công phân hữu cơ vi sinh với giá thành rẻ, sử dụng vào thâm canh cây trồng thay thế từ 30% – 80% lượng phân bón hóa học, giúp nông dân giảm được chi phí đầu vào nhưng vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng, ít biểu hiện bệnh; đồng thời xử lý ô nhiễm môi trường do tận dụng được phụ phế phẩm thải ra trong quá trình sản xuất;

 Việc sản xuất phân hữu cơ vi sinh và đưa vào thâm canh cây trồng cho kết quả tốt đã làm thay đổi nhận thức sản xuất lâu nay của nông dân từ quảng canh sang thâm canh.

IMG_1737

                    Tập huấn kỹ thuật sản xuất PHCVS

  

 

+ Sản xuất phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế đã hướng dẫn người dân tại TP Hội An xây dựng mô hình trồng hoa cúc, đồng tiền cho năng suất cao, màu sắc đẹp, ít bệnh, giá bán cao hơn hoa của người dân trồng bình thường và hỗ trợ cho một số hộ dân sử dụng kết hợp phân hữu cơ vi sinh vật chức năng với chế phẩm Trichoderma bón thay thế 100% phân hóa học trên cây rau tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn không phát hiện bệnh, cho năng suất cao hơn rau của người dân địa phương sản xuất lâu nay theo truyền thống.

+ Sản xuất chế phẩm khử mùi hôi tại các cơ sở chăn nuôi heo, gà tập trung, hộ gia đình tại một số xã của huyện Quế Sơn, huyện Phú Ninh; xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn; tại bãi rác huyện Núi Thành, huyện Đại Lộc và Bắc Trà My, kết quả: Khử mùi hôi triệt để, hạn chế ruồi rất tốt, được chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp đánh giá rất cao và đang được tiếp tục sử dụng.

+ Sản xuất chế phẩm Trichoderma sử dụng trên cây rau ăn quả, chuối, lạc, cây tiêu, ươm trồng sâm Ngọc Linh cho thấy rõ hiệu lực phòng trừ, bệnh hại cho cây trồng, nhất là bệnh do nấm gây ra. Hiện nay người dân, doanh nghiệp đang sử dụng để thay thế một số thuốc phòng trừ bệnh có nguồn gốc hóa học.

+ Sản xuất cung ứng 4 loại giống nấm: Linh chi, mộc nhĩ, sò, rơm, chân dài, trân châu phục vụ dự án: 10 tấn, ngoài dân: 3,5 tấn; chất lượng giống nấm tốt, tỉ lệ nhiễm, chết phôi khi cấy thấp (<7%). Năng suất nấm thương phẩm đạt từ 10% -72% nguyên liệu.

- Công nghệ nuôi cấy mô:

Sản xuất giống và hướng dẫn người dân xây dựng mô hình trồng chuối nuôi cấy mô tại Tiên Phước, Duy Xuyên, Phú Ninh, Đông Giang cho năng suất cao hơn chuối của người dân trung bình 15,91 tấn/ha. Với đặc điểm sinh trưởng mạnh, độ đồng đều, năng suất cao, ít sâu bệnh, chất lượng sản phẩm được thị trường chấp nhận nên người dân tiếp nhận rất tích cực, đang tiếp tục nhân rộng không những tại các huyện triển khai mô hình mà cả những huyện khác như: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Nam Giang. Một số huyện có chuối đặc sản địa phương như chuối tiêu Tiên Phước, chuối Thanh tiêu Nông Sơn cũng ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để chọn lọc, sản xuất giống nhằm phục hồi, phát triển diện tích.

- Dẫn nhập giống mới cho năng suất cao; chất lượng, màu sắc sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; giúp người dân có thu nhập ổn định như: Cây mít cao sản sau  24 tháng đã cho quả, năng suất 36 tháng đã cho quả tương đối ổn định; bình quân tỷ lệ cây sống là 81,42%; cây cho cho quả đạt 91,86%, sản lượng 16.326kg/ha. Cây mít siêu sớm sau 12 tháng đã cho quả. Cây ổi lê Đài Loan sau 6 tháng đã cho quả; hiện đang triển khai tại huyện Phú Ninh, huyện Nam Giang.

          Nhận xét, đánh giá:

Trong quá trình ứng dụng KH&CN mà cụ thể là công nghệ sinh học vào nông nghiệp đã có tác động tích cực:

          - Phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng do người nông dân làm chủ công nghệ tự sản xuất với giá thành rẻ đã có chỗ đứng vững chắc trong sản xuất nông nghiệp.

             Description: Hình0063

 

Sử dụng phân hữu cơ vi sinh để trồng thâm canh cây Lạc


            

                   

 

       IMG_4026

Mô hình trồng lúa nước bằng phân HCVS do hộ tự sản xuất

          Việc ứng dụng công nghệ vi sinh đã làm thay đổi thói quen sử dụng phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học của người nông dân bằng phân hữu cơ vi sinh vật chức năng sản xuất tại chỗ có tác động tốt cho người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sống, môi trường sản xuất.

- Sử dụng sản phẩm vi sinh chi phí đầu tư thấp nhưng năng suất vẫn cao, giúp giảm chi phí đầu vào cho nông dân nên sản phẩm làm ra có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

          Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất là hướng đi đúng, tích cực trong quá trình tiến đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch; tiết kiệm chi phí đầu tư; đảm bảo an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường sống; góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp làm nền tảng đưa tỉnh Quảng Nam đứng vào tỉnh phát triển khá của cả nước trong những năm tới.

                              Phan Văn Phu

                                                     GĐ Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Hội thảo “ Đánh giá hiệu quả mô hình trồng chuối mốc nuôi cấy mô tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My ”
Thực trạng và giải pháp tái sử dụng bã thải nấm rơm trên địa bàn huyện Thăng Bình
Hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất và nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza trên cây đậu xanh
Kết quả mô hình trồng rau an toàn tại huyện Phú Ninh
Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường trong và sau nuôi trồng nấm tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình
Trồng bưởi trên đất bạc màu của huyện Phú Ninh
Triển khai phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018
Hội thảo “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn tại xã Tam An, huyện Phú Ninh”
Triển vọng từ cây ổi lê Đài Loan đến phát triển kinh tế hộ gia đình
Chế phẩm sinh học chitosan giúp kéo dài thời gian bảo quản trái cây
Quy trình kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng từ chế phẩm vi sinh FBP
Hiệu quả của việc ứng dụng phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm trichoderma cho cây trồng
Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ổi Lê Đài Loan (Psidium guajava) tại xã Tam Thái và xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh
Xây dựng mô hình trồng chuối mốc bằng giống nuôi cấy mô tại xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My
Hiệu quả từ việc ứng dụng phân hữu cơ vi sinh chức năng và chế phẩm Trichoderma vào trồng, chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh
Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam triển khai phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 30 xã trong năm 2017
Hội thảo xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Quinoa tại tỉnh Quảng Nam
Hội thảo xây dựng mô hình chăn nuôi “Gà tre Đèo Le” tại huyện Quế Sơn theo hướng bền vững
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Hội chợ Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về công nghệ thí nghiệm, phân tích, chẩn đoán và công nghệ sinh học (Analytica Viet Nam 2017)
Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thị sát vườn sâm Ngọc Linh gốc Tắc Ngo
Sản phẩm của ngành khoa học và công nghệ tại triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
Các công nghệ đã tiếp nhận và làm chủ của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam sau 20 năm tái lập Tỉnh (1997-2017)
Ứng dụng chế phẩm vi sinh FBP để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững
Hội nghị phổ biến nội dung Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, chính sách phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam gặp mặt trao tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam"
Kết quả phân lập tuyển chọn và ứng dụng nấm đối kháng TRICHODERMA tại Quảng Nam
Hội thảo xây dựng thương hiệu rau an toàn Bãi Bồi tại xã Điện Minh,thị xã Điện Bàn
Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam tham gia Hội chợ - Triển lãm hàng nông sản và sản phẩm đặc trưng tại huyện Nam Trà My
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế trên các loại cây trồng tại thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An
Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN năm 2015
100 cánh đồng tiền tỷ của nông dân được vinh danh
Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình trồng mít cao sản có năng suất cao, chất lượng tốt tại Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”
Xây dựng mô hình trồng rau an toàn bằng phân hữu cơ vi sinh chức năng, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tin thị trường khoa học công nghệ
Nông dân chế tạo máy đào khoai tây
Xây hầm biogas cho ba lợi ích
Lần đầu tiên Bộ Khoa học tổ chức thi sáng tạo kỹ thuật
Chế tạo thiết bị y sinh - từ ý tưởng đến hiện thực
Người Việt đoạt giải Nhất sáng tạo kỹ thuật Doosan
Máy cấy lúa Nhật Bản lần đầu tiên được sử dụng tại Bến Tre
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối