Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Đăng bởi LVH .Vào ngày 18/04/2017. Đã xem 1140 lượt
Ngày 06/3/2017 Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành ra quyết định số 1826/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2017.

 Theo đó có 01 (một) đề tài chuyển tiếp thực hiện là đề tài “Ứng dụng công nghệ tự động hóa quản lý nhiệt độ, độ ẩm trong nhà trồng nấm”. Các đề tài thực hiện từ năm 2017 gồm:

1. “Ứng dụng quy trình xử lý, bảo quản và chế biến một số sản phẩm từ nấm bào ngư trồng tại huyện Núi Thành”, đề tài do Ông Nguyễn Văn Gát làm chủ nhiệm ; tổ chức chủ trì thực hiện là phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đề tài được triển khai với mục tiêu hoàn thiện các quy trình xử lý nấm bào ngư sau quy hoạch nhằm duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản nấm bào ngư tươi; xây dựng quy trình chế biến các sản phẩm từ nấm bào ngư tươi.

2.“Xây dựng mô hình nhân giống phục vụ bảo tồn và phát triển giống nếp bầu tại huyện Núi Thành”, chủ nhiệm đề tài: Ông Trần Văn A, tổ chức đăng ký chủ trì: Trạm Bảo vệ Thực vật Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu nhân giống Nếp bầu mở rộng diện tích, tăng năng suất, tăng thu nhập cho người dân.

3. “Ứng dụng quy trình chọn giống để phục tráng giống mè đen và mè vàng tại địa phương”, chủ nhiệm đề tài: bà Dương Thị Kim Ánh; tổ chức đăng ký chủ trì là Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Núi Thành. Mục tiêu phục tráng và đưa vào sản xuất 01 giống mè đen và 01 giống mè vàng thuần, đạt năng suất cao, có hàm lượng dầu cao và thích nghi với vùng đất Núi Thành, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng giống mè, cải thiện thu nhập và đời sống nông dân.

4. “Xây dựng mô hình nuôi khảo nghiệm gà Đông Tảo tại huyện Núi Thành” ,  chủ nhiệm đề tài: ông Nguyễn Thanh Tuấn; tổ chức đăng ký chủ nhiệm đề tài: Hội Nông dân huyện Núi Thành. Mục tiêu hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà Đông tảo để phát huy tiềm năng con giống; nuôi dưỡng, đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu ở Huyện Núi Thành.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối