Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Đăng bởi LVH .Vào ngày 20/04/2017. Đã xem 1163 lượt
Ngày 14/4/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra tiến độ lần 04 đề tài “Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành”.

 Đây là đề tài do UBND huyện Núi Thành đề xuất, và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí thực hiện từ năm 2015. Đề tài do Trạm Khuyến nông-Khuyến Lâm huyện Núi Thành chủ trì thực hiện, Kỹ sư Bùi Thống làm chủ nhiệm đề tài.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay đề tài đã cho kết quả khả quan về mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tạ xã miền núi Tam Trà huyện Núi Thành. Tại thời điểm kiểm tra tiến độ, cây mít sinh trưởng tốt, tán lá phân nhánh đều, Cây mít tại một số hộ đã bắt đầu cho quả bói (vụ đầu). Cây chuối sinh trưởng tốt, một số cây chuối đã cho quả, các hộ đã tách cây chuối con để đưa ra trồng, nhân rộng mô hình. Mô hình nuôi gà thả vườn tại các hộ phát triển tốt. Gà mái đã đẻ và đang ấp trứng, nhiều hộ đã nhân đàn.

(Mô hình của đề tài “Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành”)

 Theo báo cáo của cơ quan chủ trì , xuất phát từ hiệu quả kinh tế từ mô hình của đề tài, đã có sự chuyển đổi nhận thức về thâm canh sâu trong chăn nuôi, trồng trọt của người dân (mua máy ấp trứng về để tự nhân đàn gà, chỉnh trang lại vườn nhà tách cây chuối con (thế hệ 2) để mở rộng diện tích trồng chuối)

Đề tài chưa kết thúc, nhưng trước khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế mà mô hình mang lại (chủ yếu thông kê trên hiệu quả kinh tế của cây chuối và gà nuôi thả vườn), nhiều hộ dân (kể cả các hộ không tham mô hình đề tài) đã tự đầu tư vốn để mua thêm con giống  phát triển đàn gà, chỉnh trang lại vườn nhà, mở rộng diện tích chăn nuôi gà và trồng chuối.

Hiện nay, UBND huyện Núi Thành đang xây dựng đề án phát triển kinh tế trang trại phục vụ phát triển du lịch, với những kết quả ban đầu từ các mô hình của đề tài, hy vọng kết quả của đề tài sẽ tạo ra cơ sở ban đầu cho định hướng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch của địa phương, góp phần hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối