Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh
Đăng bởi Lê Minh Thảo .Vào ngày 27/06/2017. Đã xem 759 lượt
Ngày 19/6/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Ông Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các doanh nghiệp họp bàn giải pháp quản lý, sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và mở rộng chức năng, nhiệm vụ Hội Quế Trà My.

 Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến chủ trương của UBND tỉnh về việc mở rộng chức năng, nhiệm vụ đối với Hội Quế Trà My và một số giải pháp để hoàn chỉnh quy chế quản lý và sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, các giải pháp phát triển CDĐL “Trà My” cho sản phẩm quế vỏ.

 

 
 

  


Hình 1. Biểu tượng (logo) quế Trà My

Hình 2. Biểu tượng (logo) sâm Ngọc Linh

Hội nghị đã thống nhất đề nghị đổi tên Hội Quế Trà My thành Hội Sâm Ngọc Linh và Quế Trà My Quảng Nam. Hội Quế Trà My đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội bất thường bổ sung chức năng, nhiệm vụ Hội; củng cố Ban chấp hành mới, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh sâm Ngọc Linh tự nguyện tham gia vào Hội, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, đại diện UBND xã Trà Linh (huyện Nam Trà My) và các xã dự kiến mở rộng vùng chỉ dẫn địa lý tham gia Ban chấp hành.

Để quản lý tốt sâm giống, tránh lẫn lộn với giống sâm khác, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng để bảo vệ uy tín, giá trị vốn có của sâm Ngọc Linh; Sở Khoa học và Công nghệ đang hoàn chỉnh Quy chế về quản lý, sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh trên cơ sở nghiên cứu, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan: Sở NN&PTNT tham gia kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống, sản phẩm sâm củ Ngọc Linh theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương và tính chất, tiêu chuẩn sâm củ Ngọc Linh được bảo hộ và hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh”; Hội Sâm Ngọc Linh và Quế Trà My Quảng Nam đảm nhận trách nhiệm kiểm soát nội bộ trong mô hình quản lý và sử dụng CDĐL sâm Ngọc Linh và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang CDĐL “Ngọc Linh”; Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam; Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My tham gia trong việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh”; Chi cục QL Chất lượng NLTS; Chi cục TC – ĐL – CL để giao nhiệm vụ quản lý, kiểm soát chất lượng bên ngoài của sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh”.

Sở KH&CN phối hợp với Hội Quế Trà My, UBND huyện Nam Trà My và các địa phương liên quan hỗ trợ các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng CDĐL (Trà My cho sản phẩm quế vỏ và Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ), cách thức sử dụng tem CDĐL lên sản phẩm lưu thông trên thị trường; hỗ trợ một số nội dung liên quan đến tem, nhãn, bao bì cho doanh nghiệp xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Lê Minh Thảo

Trưởng phòng QL Chuyên ngành, Sở KH&CN

[Trở về]
 
Tin mới hơn
TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU LÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TƠ, LỤA QUẢNG NAM
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH”
YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến
NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA TỈNH QUẢNG NAM”
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN
Quế vỏ Trà My chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Quế Tra My
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối