Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM VỚI THỰC TẾ SẢN XUẤT - ĐỜI SỐNG
Đăng bởi Phạm Viết Tích .Vào ngày 05/02/2018. Đã xem 988 lượt
Gắn KH&CN với thực tế sản xuất - đời sống là mục tiêu đặt ra cho ngành KH&CN Quảng Nam thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KH&CN Quảng Nam đến 2025, tầm nhìn 2030

               Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện lớn của Quốc gia khởi nghiệp, trong đó Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - Đổi mới sáng tạo là một trong những nhân tố quyết định đến kết quả của khởi nghiệp. Hòa vào những hoạt động đó, Sở KH&CN Quảng Nam đã tham mưu triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tham mưu các chính sách, cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,…là năm thứ hai triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến 2025, tầm nhìn 2030

                1. Những kết quả đạt được

          Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được thực hiện theo hướng đơn giản, tinh gọn và khoa học; thường xuyên cập nhật kịp thời các quy định quản lý; công khai TTHC đã được thực hiện nghiêm túc; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào giải quyết các TTHC của ngành.

          Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở KH&CN đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Đến nay, đã có 34/40 cơ quan hành chính được cấp chứng nhận hoặc công bố phù hợp với TCVN ISO 9001 (trong đó, có 22 cơ quan hành chính thực hiện công bố theo Quyết định 3933/QĐ-UBND cho 100% TTHC, 03 cơ quan còn duy trì hiệu lực nhưng chưa bao gồm 100% TTHC, 04 cơ quan đang mở rộng HTQLCL, 05 cơ quan đã được chứng nhận nhưng không duy trì được hiệu lực HTQLCL); 04/40 cơ quan đang xây dựng HTQLCL; 02/40 cơ quan hành chính chưa có kế hoạch triển khai.

          Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2015”; đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 về thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ra mắt 03 Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo (CLB Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An - Điện Bàn, Tam Kỳ và Chu Lai - Núi Thành). Xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo và các văn bản liên quan theo quy định để thành lập, vận hành; Phối hợp với Báo Quảng Nam triển khai cuộc thi viết ‘Những tấm gương khởi nghiệp thành công”. 

          Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ. Với mục tiêu “Đưa KH&CN gần hơn với doanh nghiệp”, KH&CN Quảng Nam đã đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dng, áp dụng hthng qun lý cht lưng tiên tiến, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng các công cnâng cao năng sut cht lưng sản phẩm hàng hóa, ci tiến, hoàn thin, đi mi, chuyn giao công ngh,…; htrphát trin các sn phm chlc ca tnh như cây dưc liu, cao su, cơ khí ô tô,...hướng dẫn 04 hồ sơ tham gia Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, cho ý kiến thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức nghiệm thu Dự án KH&CN cấp quốc gia Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Namgồm 3 đề tài KH&CN và 01 dự án SXTN, do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải chủ trì, với tổng kinh phí 110 tỷ đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp KH&CN trung ương hỗ trợ 38,5 tỷ đồng. Dự án này nhằm làm chủ thiết kế tổng thể mẫu xe khách giường nằm trên cơ sở ôtô sát xi Hyundai, nắm vững và làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo, sản xuất xe khách giường nằm cao cấp theo hướng hiện đại, phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu. Dự án có ý nghĩa thiết thực, làm tăng sự chủ động về nguồn linh kiện lắp ráp nội ngoại thất các dòng xe khách và sẽ phát triển sang các dòng xe tải và xe du lịch tại Việt Nam. Theo báo cáo của công ty, kết quả thực hiện dự án đã góp phần tăng tỉ lệ nội địa hóa trong chế tạo xe ô tô bus từ 45% lên 59%, giảm giá thành sản phẩm, sản lượng tăng 1,5 lần. Đến nay dự án đã được nghiệm thu chính thức. Đồng thời, Sở KH&CN đã và đang tham mưu UBND tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ công ty nghiên cu, thiết kế, chế to xe tải và các sn phm, linh kin, phtùng…trong công nghip ô tô và nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp mang thương hiệu Việt Nam. Đến nay, đã có 02 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Nghiên cứu thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải; Đổi mới công nghệ sản xuất, lắp ráp thùng tải mui bạt phủ cỡ nhỏ và cỡ trung trên cơ sở module hóa kết cấu thùng xe) do công ty chủ trì đã được phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện; với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SN KH&CN trung ương là 19,48 tỷ đồng.

 Hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm KH&CN tại triển lãm

thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam qua 20 năm tái lập

Triển khai các đề tài, dự án hỗ trợ khôi phục phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh. Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tỷ lệ sống cây sâm mô và hoàn thiện quy trình kỹ thuật huấn luyện cây sâm mô đạt yêu cầu ngoài thực địa; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về nhân giống hữu tính và áp dụng biện pháp canh tác và quản lý dịch hại hợp lý nhằm nâng cao tỷ lệ nhân giống và chất lượng cây giống, phát triển cây sâm Ngọc Linh; Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Từ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm các mặt hàng từ nguyên liệu Sâm Ngọc Linh: trà túi lọc Sâm Ngọc Linh và Nước uống tăng lực Sâm Ngọc Linh; đến nay Công ty cổ phần Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển thêm một số sản phẩm khác. Các sản phẩm này đã tham gia và đạt Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2016.

Các chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án). Phê duyệt danh sách 20 doanh nghiệp tham gia Đề án thuộc diện mô hình điển hình toàn diện giai đoạn 1 đến năm 2017 và danh sách hỗ trợ theo từng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: xây dựng Website, phóng sự tuyên truyền trên Đài QRT, đăng tin trên tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và in 3000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Đề án. Tổ chức 9 khóa đào tạo về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với hơn 300 lượt người tham gia. Trong năm 2017 đã tổ chức 06 khóa đào tạo về chương trình Năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với hơn 250 lượt người tham dự; xem xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ 925.000.000đ. Từ kết quả thực hiện 3 năm qua, đã tạo được bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh (đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực), từng bước cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP); Xây dựng phong trào năng suất chất lượng thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng kết hợp với áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện đại, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu…. Đánh giá sơ bộ cho thấy hiệu quả thiết thực về năng suất, chất lượng; quản lý, thương hiệu, năng lực cạnh tranh ở các doanh nghiệp tham gia Đề án (năng suất lao động tăng từ 1,6 lần đến 9 lần, doanh thu tăng từ 25,43% đến 64%, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, …).

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2017 thực hiện tạo lập quyền cho 18 sản phẩm và thực hiện quản lý phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho 10 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương. Hỗ trợ 09 doanh nghiệp, cơ sở với tổng kinh phí 80.000.000đ trong hoạt động đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp.

          Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sản xuất, kinh doanh

Nghiệm thu 01 dự án KH&CN cấp Quốc gia Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam”; 01 đề tài thuộc Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Hàn lâm KH&CN Việt NamĐánh giá khả năng di thực cây Quinoa phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị 08 đề tài cấp tỉnh, 06 nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí. Hướng dẫn xây dựng hồ sơ và nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức giải pháp hữu ích từ kết quả nghiên cứu khoa học (Qui trình tổng hợp keo nano bạc từ dịch chiết nước lá sả và dung dịch AgNO3).           Hiện nay có 14 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã được phê duyệt danh mục triển khai thực hiện. Trong đó, có 08 nhiệm vụ cấp quốc gia, 06 dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020”.

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất đặt hàng 17 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (03 nhiệm vụ thuộc Chương trình Dân tộc; 01 Nhiệm vụ cấp thiết địa phương; 07 nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; 04 nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia và 01 dự án KH&CN cấp Quốc gia; 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ). Đến nay đã được phê duyệt thực hiện 03 nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ KH&CN đã tập trung vào nghiên cứu triển khai, chú trọng các nghiên cứu có địa chỉ áp dụng cụ thể, có khả năng nhân rộng. Đặc biệt là tập trung hỗ trợ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như ô tô, sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác, thủy sản, ...

Hỗ trợ thông tin phục vụ doanh nghiệp. Tổ chức tọa đàm KH&CN đồng hành cùng phát triển doanh nghiệp Quảng Nam. Tại Tọa đàm, rất nhiều vấn đề được đặt ra, được trả lời và chia sẽ một cách thẳng thắn, trách nhiệm, minh bạch; những quy định, cơ chế hỗ trợ của nhà nước trong nghiên cứu, đầu tư, đổi mới công nghệ được phổ biến cụ thể và được doanh nghiệp thật sự quan tâm, phục vụ cho sự phát triển chung, bền vững. Thông qua Tọa đàm, Sở KH&CN đã thông tin về một số kết quả và định hướng của tỉnh Quảng Nam trong hoạt động KH&CN hướng đến doanh nghiệp; những quy định trong đầu tư, đổi mới công nghệ mà doanh nghiệp phải tuân thủ; tình hình nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ trong nước và trong khu vực miền Trung - Tây nguyên và những gợi ý cho Quảng Nam; chia sẽ về hiệu quả, kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ tại Thaco Trường Hải; những lĩnh vực, nội dung về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 theo Quyết định 844 của Thủ tướng chính phủ; vấn đề thương hiệu, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam; điều kiện để được đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và lợi ích mang lại của nó; cách tiếp cận các nguồn hỗ trợ của nhà nước trong nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ,.v.v.

Tọa đàm KH&CN đồng hành cùng phát triển doanh nghiệp Quảng Nam

Xây dựng chợ công nghệ, thiết bị trực tuyến tại địa chỉ: http://techmart.skhcn.quangnam.gov.vn/. Techmart Quảng Nam online là chợ công nghệ và thiết bị được tổ chức dựa trên sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại cho phép mở rộng giới hạn về không gian và thời gian giao dịch, nhằm hỗ trợ cho các đơn vị có công nghệ, thiết bị chào bán cũng như các đơn vị có nhu cầu tìm mua công nghệ, thiết bị; gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi trực tuyến và thực hiện giao dịch mua bán công nghệ thuận lợi, không hạn chế về không gian và thời gian. Techmart Quảng Nam online giới thiệu, trưng bày công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước, giúp giảm đáng kể chi phí quảng cáo tiếp thị cho các doanh nghiệp, tăng cường khả năng lựa chọn các công nghệ thích hợp và tiếp cận nhanh chóng với các đối tác trong nước và thế giới; cập nhật thông tin mới nhất về KH&CN, các kết quả nghiên cứu KH&CN  thuộc lĩnh vực công nghệ; thông tin về các quy định trong lĩnh vực công nghệ, các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ; giới thiệu các sản phẩm tại Quảng Nam đã được đăng ký sở hữu trí tuệ; các sản phẩm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Quảng Nam.

            

             Nhìn chung trong năm 2017, tuy còn nhiều những khó khăn, hạn chế nhưng ngành KH&CN Quảng Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trên tất cả các lĩnh vực hoạt động như: công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa…; công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp tác phát triển KH&CN với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, với Bộ KH&CN và các Viện, Trường trong cả nước; hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân trong ứng dụng KH&CN vào thực tế sản xuất - đời sống,…góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

2. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành KH&CN Quảng Nam năm 2018

Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã xác định hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng, hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Điều này càng khẳng định vai trò của KH&CN trong sự phát triển chung của tỉnh. Với định hướng trên, Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã xác định 5 mục tiêu chủ yếu mà KH&CN cần đạt được đến năm 2025, đó là:

(1)Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) trên 35%, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên 20%/năm;

(2) Tăng tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học y, dược và lĩnh vực khoa học nông nghiệp trên 60% tổng số các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

(3) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 100% sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh;

(4) 100% các phương tiện đo thông dụng thuộc danh mục kiểm định trên địa bàn tỉnh được kiểm định;

(5) Xây dựng 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia; từ 3-5 sản phẩm chủ lực ứng dụng KH&CN thành chuỗi giá trị gia nhập với thị trường trong nước và xuất khẩu.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong năm 2018 KH&CN cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Đi mi cơ chế và tăng cưng qun lý nhà nưc vKH&CN, đc bit thc hin nghiêm Lut KH&CN 2013; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính. Hiệu quả ứng dụng thực tiễn cần được xác định là tiêu chí hàng đầu đối với công tác nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh cơ chế đxut đt hàng gắn với cam kết ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN thành công vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội từ các nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội. Triển khai áp dụng cơ chế khoán chi và cp phát kinh phí theo “cơ chế quỹ” để thc hin nhim vKH&CN nhằm hn chế dn và đi đến xóa bcơ chế “kế hoch hóa”, thtc, hóa đơn tài chính rưm rà trong vic thc hin nhim vKH&CN. Xác lập cơ chế“hậu nghiệm thu”, xác định cụ thể trách nhiệm, quyền lợi, chế tài đối với các các nhân, tổ chức trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu; đề xuất ban hành, xác lập cơ chế xã hội hóa  và cơ chế hỗ trợ tài chính cho việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Đẩy mạnh hoạt động  nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên tất cả các lĩnh vực; tạo nên sự gắn kết giữa nghiên cứu với nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống tại tỉnh. Nội dung nghiên cứu bám sát các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. Tăng cường ứng dụng KH&CN trong sản xuất, đời sống và công tác lãnh đạo quản lý, tạo sự chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, chú trọng đến hoạt động khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

"Đưa khoa học và công nghệ gắn với doanh nghiệp”, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ KH&CN với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hàng hóa, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Tập trung thực hiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của tỉnh như: cơ khí, ô tô, dệt may, da giày, sâm Ngọc Linh, quế Trà My, các loại dược liệu quý, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống… Thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” và Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Đu tư phát trin tim lc KH&CN, chyếu tp trung vào phát triển ngun nhân lc, xây dng hthng tchc KH&CN. Quy hoạch, đào tạo phát triển, kết hợp với bố trí lại nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đồng bộ, cân đối theo hướng chuyên sâu cho từng lĩnh vực, tập trung cao vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu ứng dụng cho  các tổ chức KH&CN và các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập theo hướng đầu tư chiều sâu, có trọng điểm, ưu tiên các ngành phục vụ cho chiến lược phát triển của tỉnh; đủ sức đảm nhiệm công tác nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung cấp dịch vụ KH&CN, ...

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN. Đầu tư  xây dựng và phát triển  cơ sở dữ liệu về KH&CN, m đầu mối thông tin KH&CN, truyền thông khoa học và công nghệ của tỉnh; thực hiện chuyển tải thông tin thiết yếu của KH&CN đến được với thực tế sản xuất, đời sống. Xác lp cơ chế chia sngun lc thông tin KH&CN gia các tchc, cá nhân một cách có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư vin đin tvKH&CN; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sdliu quc gia vKH&CN; tiếp tc thc hin và mrng, nâng cao cht lưng các n phm, chuyên mc thông tin KH&CN đến tn cơ s..

Bên cạnh đó, tăng cường đề xuất đặt hàng của tỉnh để tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và các nhiệm vụ KH&CN hợp tác trên địa bàn tỉnh; tham gia tích cực vào các chương trình trọng điểm quốc gia để thu hút các cơ quan Trung ương về đầu tư, phát triển hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Nhân năm mới, Sở KH&CN Quảng Nam xin gửi lời cám ơn đến các đồng chí Lãnh đạo, các nhà khoa học, doanh nghiệp đã hỗ trợ, đồng hành cùng với phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2018, Sở KH&CN Quảng Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tiếp sức, cùng chung tay vì sự phát triển chung của tỉnh cũng như của ngành KH&CN tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020
Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các địa phương ở Việt Nam”
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thư chúc mừng đến Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019
Ba phụ nữ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải gói chống ẩm?
THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 2020 (26/4): 'ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH'
Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách 'Web of Science'
Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu
Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?
Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Phóng sự "Hồi sinh cây quế Trà My"
Công bố dịch COVID-19 toàn quốc
Thủ tướng Chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Liệu Covid-19 có chấm dứt khi mùa hè đến?
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Giới thiệu một số kết quả tại Hội thảo về Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam_ Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0
Bài phỏng vấn của Nhà báo TRIEU NHAN với Ông Phạm Viết Tích_ Giám đốc Sở KH&CN Quảng Nam về: Giải pháp tăng cường dụng khoa học & công nghệ vào sản xuất và đời sống
Nghiệm thu đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của Người CơTu tại Quảng Nam
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Xói lở bờ biển, cửa sông
Nghiệm thu Đề tài khoa học ứng dụng Rada hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu đánh bắt xa bờ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng công
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHCN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Giới thiệu chính sách hỗ trợ về KH&CN với nhiều ưu đãi, dễ tiếp cận cho tổ chức, cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 15
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao
Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Gặp mặt đầu xuân 2019
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và các quyết định về công tác cán bộ
“Khoa học và Công nghệ năm 2019 phải tốt hơn 2018”
Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Hội thảo "Mô hình và giải pháp xây dựng, quản lý Khu công nghệ cao (CNC)"
Quảng Nam và Đà Nẵng “chung tay” xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Cú hích khởi nghiệp
Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025
Quảng Nam: Đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018
Thứ trưởng Bộ Khoa học: 'Doanh nghiệp khoa học sẽ được ưu đãi'
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018
Tập trung lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý khoa học
KỲ VỌNG CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ CHO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Toàn văn nội dung giao lưu trực tuyến: “Đưa tiến bộ kỹ thuật về nông thôn miền núi”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025
Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016
Công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung
10 bức ảnh vũ trụ ấn tượng của NASA năm 2017
Thông tin KH&CN hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Tăng cường vị trí và vai trò của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong hoạt động đổi mới công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham dự sự kiện ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ tại Đà Nẵng
LÀNG KHỞI NGHIỆP XỨ QUẢNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12
Quảng Nam: Đào tạo về Tem điện tử và Startup doanh nghiệp
Tam Kỳ kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
Diễn đàn “Doanh nghiệp Quảng Nam với Cách mạng công nghiệp 4.0 - QuangNam Startup 4.0”
Vi vu miền Tây
Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện và công tác quản lý quân số theo tổ chức biên chế năm 2017 tại Ban chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Bảo vệ thương hiệu Ngọc Linh cho các sản phẩm từ sâm
HỘI THẢO Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017
Ứng dụng KH&CN từ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại Quảng Nam
KHỞI NGHIỆP, NHÌN TỪ VĂN HÓA XỨ QUẢNG
Tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - kết nối thành công
Kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam 2017
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Bế mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Hội thảo “Giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh”
Bổ sung Sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia
Khởi nguồn Ý tưởng khởi nghiệp vì sự phát triển Quảng Nam
Tọa đàm HƯỞNG ỨNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM 18-5
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM THỎA THUẬN HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2020
Khai trương Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (20/01/1950 – 20/01/2017)
9 công trình được trao giải thưởng Hồ Chí Minh
Khánh thành dự án nhà máy điện gió Phú Lạc
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống hạn, cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du của các công trình thủy lợi thủy điện trên lưu vực Vu gia – Thu bồn”
Chiếc trực thăng tự chế thứ 2 của lão nông Bình Dương cất cánh
Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam triển khai phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 30 xã trong năm 2016
Thứ trưởng Trần Việt Thanh thăm và làm việc tại Sở KH&CN Quảng Nam
Trang 1 của 2 Đầu Trước Sau Cuối