Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Đăng bởi vanhoang .Vào ngày 16/03/2018. Đã xem 479 lượt

 Ngày 05/3/2018, UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và đơn vị chủ trì thực hiện đè tài KH&CN cấp huyện năm 2018. Theo Quyết định nói trên, danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của huyện Núi Thành có đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào bảo tồn và phát triển giống lợn cỏ địa phương tại các xã miền núi huyện Núi Thành”.

Đề tài do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành chủ trì thực hiện. Bên cạnh việc bảo tồn guồn gen về giống lợn nuôi địa phương, mục tiêu của đề tài còn  góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân miền núi trong việc phát huy thế mạnh chăn nuôi giống lợn cỏ địa phương.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối