Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
Đăng bởi vanhoang .Vào ngày 19/03/2018. Đã xem 485 lượt

 Ngày 8/3/2018, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của huyện Duy Xuyên Năm 2018. Theo đó, bên cạnh việc thực hiện 1 đề tài KH&CN cấp huyện,  Kế hoạch hoạt động KH&CN của huyện Duy Xuyên năm 2018 còn được triển khai cho các hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; đào tạo tập huấn, chuyển giao khoa học và công nghệ.

Cùng thời gian này, UBND huyện Duy Xuyên đã ban hành Quyết định 1327/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của huyện năm 2018. Theo đó, năm 2018 huyện Duy Xuyên triển khai thực hiện đề tài Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nấm bào ngư cho nông dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên”. Mục tiêu của đề tài là tạo ra mô hình điểm về liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nấm bào ngư theo hướng sản phẩm an toàn vfa chất lượng, góp phần phát triển sản xuất và giải quyết việc làm cho người dân.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối