Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
Đăng bởi HoangLe .Vào ngày 03/04/2018. Đã xem 468 lượt

Ngày 21/3/2018, UBND huyện Thăng Bình ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí Khoa học và Công nghệ huyện Thăng Bình năm 2018. Theo đó, tổng kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ huyện Thăng Bình là 274 triệu đồng, trong đó nguồn chuyển tiếp từ các năm sang là 154 triệu đồng.

          Năm 2018, bên cạnh việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, huyện Thăng Bình triển khai thực hiện 2 đề tài chuyển tiếp từ các năm trước bao gồm đề tài “ Nghiên cứu thành phần, diễn biến và mức độ gây hại của sâu bệnh hại và giải pháp phòng trừ tổng hợp trên cây kiệu tại huyện Thăng Bình”, và đề tài “ Trồng thử nghiệm một số giống lạc mới chịu mặn cho năng suất cao phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thăng Bình”. Việc triển khai thực hiện các đề tài nói trên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất nông nghiệp của huyện Thăng bình, góp phần phát triển sản xuất  cho các sản phẩm có giá trị kinh tế, hỗ trợ thiết thực và có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối