Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
Đăng bởi HoangLe .Vào ngày 06/04/2018. Đã xem 748 lượt

 

Ngày 24/01/2018, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của huyện năm 2018.

Năm 2018, kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ của huyện Bắc Trà My là 150 triệu đồng, được bố trí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. Theo Quyết định nói trên, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bắc Trà My năm 2018 bao gồm các hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn-Đo Lường-Chất lượng, Sở hữu trí tuệ, quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện. Về hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đề tài chuyển tiếp từ năm 2017 “ Khảo nghiệm thích nghi của cây Bưởi da xanh trên địa bàn huyện Bắc Trà My”, địa phương còn triển khai đề tài mới năm 2018 là “ Xây dựng mô hình trồng cây keo Úc trên địa bàn huyện Bắc Trà My”. Đề tài “ Xây dựng mô hình trồng cây keo Úc trên địa bàn huyện Bắc Trà My” do Phòng Nông nghiệp Bắc Trà My chủ trì thực hiện, với mục tiêu định hướng cho người dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương; chuyển đổi cơ cấu sản phẩm gỗ rừng trồng từ khai thác gỗ non phục vụ chế biến dăm xuất khẩu sang kinh doanh gỗ lớn phục vụ chế biến tinh, sâu, đáp ứng yêu cầu thị trường, thúc đẩy gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích rừng trồng, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rừng trồng.

 

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối