Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM – MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Đăng bởi Phạm Viết Tích .Vào ngày 18/05/2018. Đã xem 895 lượt
Tham luận tại Hội thảo:"Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam" nhân sự kiện chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM

– MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

                                                                       - ThS Phạm Viết Tích -

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

 

Trong thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Quảng Nam có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động KH&CN được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, cơ chế quản lý được đổi mới, tiềm lực KH&CN của tỉnh từng bước phát triển, từng bước khẳng định vai trò và vị thế của KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm trở lại đây, nhiều sự kiện lớn mang tầm Quốc gia gắn với KH&CN: Đổi mới sáng tạo, Quốc gia khởi nghiệp, Cách mạng Công nghiệp 4.0; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tại Quảng Nam,HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số:17/2016/NQ-HĐND về Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến 2025, tầm nhìn 2030;…ngành KH&CN Quảng Nam luôn không ngừng phấn đấu cho phát triển KH&CN tỉnh nhà, triển khai thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH

          A. Vài nét về thành tựu

          1. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN được đổi mới , từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý KH&CN địa phương

          Tích cực, chủ động tham mưu ban hành cơ chế chính sách trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương chính sách của trung ương, tỉnh và phù hợp thực tiễn; qua đó đã tạo môi trường và điều kiện để phát huy tiềm lực KH&CN, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan tới KH&CN, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh ban hành đã xác định được hướng phát triển KH&CN phù hợp theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức hệ thống quản lý Nhà nước về KH&CN triển khai đến cấp huyện, đáp ứng nhu cầu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Tiềm lực KH&CN từng bước được nâng lên; năng lực của các tổ chức KH&CN từng bước đầu được đầu tư, nâng cấp; đội ngũ cán bộ  KH&CN tăng về số lượng, nâng cao một bước về chất lượng, có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ của tỉnh. Tổng ngân sách chi cho KH&CN tỉnh trong 20 năm gần 235,741 tỷ đồng; năm 2016 gấp 17,5  so với năm 1997. Bước đầu đa dạng hoá nguồn vốn cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ ở các thành phần kinh tế, địa phương. Năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KH&CN từng bước chuyển biến tích cực, dần đi vào chiều sâu.

          Các lĩnh lực quản lý nhà nước về KH&CN như quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra chuyên ngành KH&CN được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tính pháp chế trong hoạt động KH&CN; góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của doanh nghiệp; nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, phục vụ hội nhập quốc tế.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học được chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng, bám sát thực tế sản xuất – đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đã triển khai thực hiện 26 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 250 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 190 nhiệm vụ, mô hình ứng dụng KH&CN cấp huyện và 03 nhiệm vụ hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Các nghiên cứu đã cung cấp các luận cứ khoa học tự nhiên và xã hội cho hoạch định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tiêu biểu là các kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở để xây dựng các hồ sơ khoa học của di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm; các giải pháp thu hút vốn đầu tư, đánh giá trình độ công nghệ, phát triển lao động  một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực, .... Các nhiệm vụ KH&CN trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, xã hội, nhân văn, tự nhiên, công nghệ, công nghệ thông tin đang được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong số đó phải kể đến các nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; nghiên cứu truyền thống mở cõi, hội nhập và yêu nước của con người xứ Quảng; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, hệ sinh thái đất ngập nước ven biển, nguồn lợi thuỷ sinh vật nước ngọt hồ Phú Ninh, năng lượng gió khu vực Cù Lao Chàm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; nghiên cứu văn hóa truyền thống làng Việt xứ Quảng, nghiên cứu các danh nhân đất Quảng

Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và gắn với chương trình nông thôn mới được tập trung triển khai. Ứng dụng nhiều tiến bộ KH&CN trong bảo tồn, phục tráng các nguồn gen quý hiếm, có giá trị về kinh tế (sâm Ngọc Linh, Tiêu Tiên phước, loòn boon, lúa rẫy, heo cỏ, gà tre, chim yến....), du nhập một số giống cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác tại Quảng Nam (mít ruột đỏ, cá rô phi đơn tính, cá ngựa, rong nho,...), các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả phù hợp với từng vùng sinh thái; các phương thức khai thác thủy sản tiên tiến (ứng dụng điện mặt trời và đèn LED trên tàu lưới vây, chụp mực 4 tăng gông, nghề lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi, nghề câu vàng khai thác mực tầng đáy,...). Tiếp nhận thành công và ứng dụng có hiệu quả công nghệ nuôi cấy mô, sản xuất chế phẩm vi sinh vật phục vụ nông nghiệp xanh, sạch, xử lý môi trường,... Mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng được triển khai trên tất cả các xã xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh.

Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, các đề tài tập trung ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường như công nghệ biogas để xử lý chất thải, làm chất đốt đồng thời bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ lò đốt ga để sản xuất gốm mỹ nghệ, lò nung liên tục kiểu đứng để sản xuất ngói; sản xuất các loại vật liệu xây dựng thân hiện môi trường; công nghệ lọc nước bằng vật liệu lọc di động cho hệ thống cấp nước sinh hoạt; ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý và phát triển các ngành; ...

3. Kết quả nổi bật của ngành KH&CN Quảng Nam trong những năm gần đây là hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm trọng điểm có lợi thế so sánh của địa phương.

Ngành KH&CN đã triển khai nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khôi phục, phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh của tỉnh như ba kích, sa nhân, chè dây, nấm dược liệu, chim yến Cù Lao Chàm, ... đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Các nhiệm vụ KH&CN tham gia đầy đủ tất cả các khâu theo chuỗi giá trị, từ khâu chọn giống, sản xuất đến khai thác, bảo quản, chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Đã làm chủ công nghệ nuôi cấy mô tế bào nhằm tạo nguồn giống lớn, ổn định về chất lượng cây giống. Hỗ trợ sản xuất thành công một số mặt hàng từ sâm Ngọc Linh có giá trị gia tăng và đang thử nghiệm chế biến các sản phẩm từ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu, ....

Với chủ trương “Đưa KH&CN gần hơn với doanh nghiệp”, ngành KH&CN đã đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dng, áp dụng hthng qun lý cht lưng tiên tiến, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng các công cnâng cao năng sut cht lưng, ci tiến, hoàn thin, đi mi, chuyn giao công ngh, …; htrphát trin các sn phm chlc ca tnh như cây dưc liu, cao su, cơ khí ô tô,... Ngay từ năm 2006, Chương trình KH&CN về phát triển công nghiệp - dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là một trong 9 chương trình KH&CN trọng điểm của tỉnh.

Htrcác doanh nghiệp nghiên cứu triển khai, đổi mới công nghệ, tham gia các chương trình KH&CN cấp quốc gia, tham gia các Chợ Thiết bị và Công nghệ, diễn đàn cung cầu công nghệ; tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Dự án KH&CN cấp quốc gia Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải chủ trì. Kết quả thực hiện dự án đã góp phần tăng tỉ lệ nội địa hóa trong chế tạo xe ô tô bus từ 45% lên 59%, giảm giá thành sản phẩm, sản lượng tăng 1,5 lần. Và 03 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do công ty chủ trì đang triển khai thực hiện: i) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số bộ khuôn đúc dùng trong công nghiệp ô tô; ii) Modul hóa thùng xe tải mui bạt cỡ nhỏ; và iii) Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (Smart factory).

Vừa qua, đã hỗ trợ đề xuất đặt hàng cho Thaco thực hiện dự án KH&CN cp nhà nước: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy kéo 4 bánh đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam đã được Bộ KH&CN phê duyệt danh mục triển khai thực hiện.  Dự án thành công sẽ cho phép Thaco làm chủ công nghệ sản xuất, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật mang tầm quốc gia và khu vực trong thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp mang thương hiệu Việt Nam. Dự án đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cao cho nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam. Sản phẩm máy kéo nông nghiệp mang thương hiệu Việt Nam của Thaco dự kiến sẽ đăng ký công nhận là sản phẩm quốc gia (cùng với Sâm Ngọc Linh đã được công nhận sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng 02 sản phẩm quốc gia của Chiến lược phát triển KHCN của tỉnh)

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Việc quế Trà My, sâm Ngọc Linh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý nhiều sản phẩm đặc trưng, làng nghề truyền thống khác được bảo hộ quyền SHCN (NHTT, NHCN) đã góp phần làm cho các sản phẩm được nhận biết rộng rãi, khẳng định được thương hiệu, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường, tăng cường giao thương trên thị trường nội địa và quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 nhãn hiệu thông thường, 30 nhãn hiệu tập thể, 02 nhãn hiệu chứng nhận và 02 chỉ dẫn địa lý đã được xác lập quyền SHCN, đang tổ chức quản lý và phát triển có hiệu quả.

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 - 2020.  Sau 3 năm triển khai Đề án, đã tổ chức 27 khóa tập huấn về năng suất, chất lượng với khoảng 720 lượt người tham gia, chủ yếu là cán bộ doanh nghiệp; hỗ trợ 19 lượt doanh nghiệp với tổng kinh phí 2.390 triệu đồng đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến tiên tiến. Đánh giá sơ bộ cho thấyhiệu quả thiết thực về năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh ở các doanh nghiệp tham gia Đề án (năng suất lao động tăng từ 1,6 lần đến 9 lần, doanh thu tăng từ 25,43% đến 64%, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, …).

           B. Định hướng phát triển trong thời gian đến

           Mặc dù có được sự chuyển biến tích cực trong thời gian qua, nhưng nhìn chung, hoạt động Khoa học và công nghệ vẫn chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; một số cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ chm đưc đi mi, cơ chế tài chính còn chưa hp lý. Đầu tư tiềm lực phát triển khoa học và công nghệ được quan tâm bước đầu nhưng chưa nhiều, manh mún, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc triển khai nhân rộng, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chưa có chính sách, cơ chế hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chưa có giải pháp hiệu quả để phát triển sản phẩm hàng hóa có lợi thế từ những kết quả nghiên cứu nổi bật, sáng tạo.

    Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước đang đặt ra những yêu cầu to lớn cho KH&CN. Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đã xác định định hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng, hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, coi doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; chúng ta tin tưởng về một sự chuyển biến mới, khoa học và công nghệ sẽ ngày càng có những đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của tỉnh. Tại Hội thảo, cũng là buổi gặp mặt của những người tâm huyết, gắn bó và có niềm tin về sự phát triển của KH&CN tỉnh Quảng Nam, tôi thay mặt Sở KH&CN thông tin đến quý vị mục tiêu, định hướng của KH&CN Quảng Nam trong thời gian đến và kêu gọi các cấp, các ngành, các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cùng chung tay, góp công sức, trí tuệ cho phát triển triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh đã xác định 5 mục tiêu chủ yếu mà KH&CN cần đạt được đến năm 2025:

(1) Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) trên 35%, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên 20%/năm;

(2) Tăng tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học y, dược và lĩnh vực khoa học nông nghiệp trên 60% tổng số các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

(3) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 100% sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh;

(4) 100% các phương tiện đo thông dụng thuộc danh mục kiểm định trên địa bàn tỉnh được kiểm định;

(5) Xây dựng 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia; từ 3-5 sản phẩm chủ lực ứng dụng KH&CN thành chuỗi giá trị gia nhập với thị trường trong nước và xuất khẩu.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chiến lược xác định nhiều nhiệm vụ cơ bản phải tập trung thực hiện. Trong đó, chú trọng phát triển tiềm lực KH&CN cả về phát triển nguồn nhân lực và hệ thống tổ chức nghiên cứu phát triển (R&D); tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN từ  tỉnh đến cơ sở; triển khai đầy đủ, hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về quản lý và tổ chức hoạt động KH&CN. Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, thông tin, thống kê và thanh tra chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tập trung phát triển hợp lý giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, y dược, nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, … chú trọng các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Đồng thời, chú trọng đến hoạt động KH&CN để phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Đưa KH&CN gắn với doanh nghiệp”.  Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hàng hóa, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Tập trung thực hiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của tỉnh như: cơ khí, ô tô, dệt may, da giày, sâm Ngọc Linh, quế Trà My, các loại dược liệu quý, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống…

Với quan điểm phát triển KH&CN trên cơ sở tăng cường nội lực kết hợp với hợp tác trong và ngoài nước, tháng 3/2017, ngành KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ký kết Chương trình hợp tác với Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam, trong đó nội dung chủ yếu là Tỉnh và Viện tập trung nguồn lực để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho tỉnh Quảng Nam;  khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc Viện tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ với hình thức và cơ chế phù hợp, trong đó tập trung theo hướng: ứng dụng KH&CN trong doanh nghiệp; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ sau thu hoạch đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương; bảo vệ tài nguyên và môi trường; dự báo, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển sản phẩm dược liệu; sản xuất nông nghiệp hữu cơ….

Đặc biệt, để đẩy nhanh lộ trình thực hiện Chiến lược, ngày  18  tháng  01  năm 2018, UBND tỉnh đã ký kết Chương trình hợp tác với Bộ KH&CN với các  nội dung cơ bản:

i) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hướng vào hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của tỉnh như sâm Ngọc Linh, quế Trà My, ô tô, máy kéo nông nghiệp... từ đó tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia sâm Ngọc Linh.

ii) Xây dựng các chuỗi sản phẩm nông nghiệp an toàn. Tập trung xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng chuỗi giá trị từ nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông sản.

iii) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường nông thôn. Xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để giải quyết các vấn đề về môi trường trong chăn nuôi, xử lý rác thải sinh hoạt một cách có hiệu quả.

iv) Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học các hệ sinh thái đặc hữu vùng ven biển nhằm đề ra giải pháp quy hoạch, bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, góp phần phục vụ du lịch, phát triển kinh tế.

v) Đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN cho nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm chất lượng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam.

 

Có thể nói, việc ký kết Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh và Bộ KHCN (với 18 nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2018 – 2025 để thực hiện 5 nội dung hợp tác nói trên) là hết sức kịp thời trong điều kiện tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, mở ra nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để chúng ta triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh nhà

Để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Chính phủ, Bộ KH&CN, của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành KH&CN Quảng Nam rất cần sự chung sức, chung lòng, sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, của cộng đồng trí thức, đặc biệt là các nhà trí thức trẻ, đội ngũ thanh thiếu niên học sinh đam mê nghiên cứu sáng tạo, mong muốn cống hiến cho sự phát triển KH&CN tỉnh nhà

Tại Hội thảo này, Sở KH&CN rất mong muốn đón nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, ý kiến đóng góp của những người đã, đang và sẽ có nhiều đóng góp cho phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam. Tất cả các gợi ý, góp ý sẽ là cơ sở để Sở KH&CN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong thời gian đến góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

Nhân ngày KH&CN Việt Nam, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo và cán bộ đã từng công tác, cống hiến tại Sở KH&CN qua các thời kỳ và toàn thể quý đại biểu lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020
Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các địa phương ở Việt Nam”
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thư chúc mừng đến Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019
Ba phụ nữ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải gói chống ẩm?
THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 2020 (26/4): 'ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH'
Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách 'Web of Science'
Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu
Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?
Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Phóng sự "Hồi sinh cây quế Trà My"
Công bố dịch COVID-19 toàn quốc
Thủ tướng Chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Liệu Covid-19 có chấm dứt khi mùa hè đến?
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Giới thiệu một số kết quả tại Hội thảo về Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam_ Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0
Bài phỏng vấn của Nhà báo TRIEU NHAN với Ông Phạm Viết Tích_ Giám đốc Sở KH&CN Quảng Nam về: Giải pháp tăng cường dụng khoa học & công nghệ vào sản xuất và đời sống
Nghiệm thu đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của Người CơTu tại Quảng Nam
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Xói lở bờ biển, cửa sông
Nghiệm thu Đề tài khoa học ứng dụng Rada hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu đánh bắt xa bờ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng công
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHCN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Giới thiệu chính sách hỗ trợ về KH&CN với nhiều ưu đãi, dễ tiếp cận cho tổ chức, cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 15
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao
Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Gặp mặt đầu xuân 2019
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và các quyết định về công tác cán bộ
“Khoa học và Công nghệ năm 2019 phải tốt hơn 2018”
Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018
Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học – Công nghệ Quảng Nam năm 2018
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Hội thảo “Khởi nghiệp Sáng tạo Hội An 2018”
Hội thảo kết quả theo dõi mô hình nhân giống và trồng một số cây dược liệu tại Quảng Nam
Nhân tài Đất Việt 2018: Một mùa Giải thưởng mới với rất nhiều điểm khác biệt (nguồn http://nhantaidatviet.vnpt.vn)
Dự án Trường Sơn Xanh tỉnh Quảng Nam do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ chính thức khởi động
Tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án KHCN cấp nhà nước: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy kéo 4 bánh đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam
Ra mắt cuốn sách “Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – cuộc Cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm”
Hội thảo khoa học “50 năm cuộc tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968 ở Quảng Nam”
Kết nối sinh viên Quảng Nam tại Huế
Thông báo kết luận của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội thảo triển khai Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Việt Nam được tổ chức vào ngày 10/01/2018 tại Hà Nội
Sở Khoa học và Công nghệ gặp mặt đầu năm mới (Xuân Mậu Tuất)
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM VỚI THỰC TẾ SẢN XUẤT - ĐỜI SỐNG
Hội thảo "Mô hình và giải pháp xây dựng, quản lý Khu công nghệ cao (CNC)"
Quảng Nam và Đà Nẵng “chung tay” xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Cú hích khởi nghiệp
Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025
Quảng Nam: Đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018
Thứ trưởng Bộ Khoa học: 'Doanh nghiệp khoa học sẽ được ưu đãi'
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018
Tập trung lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý khoa học
KỲ VỌNG CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ CHO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Toàn văn nội dung giao lưu trực tuyến: “Đưa tiến bộ kỹ thuật về nông thôn miền núi”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025
Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016
Công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung
10 bức ảnh vũ trụ ấn tượng của NASA năm 2017
Thông tin KH&CN hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Tăng cường vị trí và vai trò của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong hoạt động đổi mới công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham dự sự kiện ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ tại Đà Nẵng
LÀNG KHỞI NGHIỆP XỨ QUẢNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12
Quảng Nam: Đào tạo về Tem điện tử và Startup doanh nghiệp
Tam Kỳ kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
Diễn đàn “Doanh nghiệp Quảng Nam với Cách mạng công nghiệp 4.0 - QuangNam Startup 4.0”
Vi vu miền Tây
Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện và công tác quản lý quân số theo tổ chức biên chế năm 2017 tại Ban chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Bảo vệ thương hiệu Ngọc Linh cho các sản phẩm từ sâm
HỘI THẢO Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017
Ứng dụng KH&CN từ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại Quảng Nam
KHỞI NGHIỆP, NHÌN TỪ VĂN HÓA XỨ QUẢNG
Tọa đàm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - kết nối thành công
Kết nối khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam 2017
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Phát hiện gây sốc: Điện thoại làm con người ngớ ngẩn hơn
Bế mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Hội thảo “Giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh”
Bổ sung Sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia
Trang 1 của 3 Đầu Trước Sau Cuối