Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Đăng bởi LV Hoàng .Vào ngày 25/06/2018. Đã xem 543 lượt
Cây chè dây có tên khoa học là Ampelopsis cantoniensis (Hook. Et Arn.) Planch được tìm thấy vào năm 1833 bởi Hook, trên thế giới có khoảng gần 30 loài. Ở Quảng Nam, từ lâu cây chè dây còn có tên gọi là Ra Zéh hay chè rừng được người đồng bào cơ Tu ở xã Tư, huyện Đông Giang thường dùng để chữa các loại bệnh liên quan đến dạ dày, đường ruột,..

 

Cây chè dây có tên khoa học là Ampelopsis cantoniensis (Hook. Et Arn.) Planch được tìm thấy vào năm 1833 bởi Hook, trên thế giới có khoảng gần 30 loài.  Ở Quảng Nam, từ lâu cây chè dây còn có tên gọi là Ra Zéh hay chè rừng được người đồng bào cơ Tu ở xã Tư, huyện Đông Giang thường dùng để chữa các loại bệnh liên quan đến dạ dày, đường ruột,.. Cây chè dây hiện tại chỉ mọc tự nhiên chưa được quy hoạch để trồng và chăm sóc quy mô lớn theo hướng hàng hóa. Hiện tại, sản lượng chè dây được người dân địa phương thu hái từ rừng tự nhiên là chủ yếu. Là một địa phương vùng núi với những điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn, xã Tư huyện Đông Giang có tỷ trọng nông nghiệp chiếm 89,5 % trong cơ cấu kinh tế, việc phát triển một số nông sản đặc hữu, dược liệu là một trong những hướng phát triển được chính quyền địa phương chú trọng trong việc tăng thu nhập cho người dân, phấn đấu đưa xã Tư thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Trên cơ sở đề xuất của  Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt thực hiện từ năm 2017 đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”. Đề tài do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Nguyễn Hồ Lam làm chủ nhiệm, quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với UBND xã Tư, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tư, các cơ quan chuyện môn về nông nghiệp của huyện Đông Giang.

Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã cho một số kết quả bước đầu khả quan. Việc nghiên cứu nhân giống chè dây bằng hom đã hoàn chỉnh về quy trình kỹ thuật với tỷ lệ ra rễ đạt trên 90% , hiện tại vườn ươm thuộc mô hình đề tài đã sản xuất được 30.000 cây chè dây bằng phương pháp giâm hom, đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

Bên cạnh đó, mô hình trồng theo các phương thức khác nhau cũng đã cho những kết quả nhất định. Phương thức trồng thuần có dàn leo cho năng suất vượt trội so với các phương thức trồng trồng hỗn giao, không có dàn leo; theo đánh giá sơ bộ của nhóm thực hiện đề tài phương thức trồng thuần có dàn leo cho năng suất cao hơn từ 2 đến 3 lần phương thức trồng hỗ giao không có dàn leo.

 

Mô hình vườn ươm che dây của đề tài tại HTX Nông nghiệp xã Tư

 

Sản phẩm chè dây là 1 trong 159 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, là đối tượng được đề xuất phát triển chuỗi sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị được phê duyệt tại quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030” (gọi tắt Chương trình OCOP). Theo Phướng án triển khai thí điểm phát triển sản phẩm năm 2018 thuộc đề án Chương trình OCOP Quảng Nam, Chè dây là một trong số 25 sản phẩm được thí điểm triển khai trong năm 2018.

 

Hiện nay, bên cạnh việc triển khai xây dựng mô hình trồng chè dây trong khuôn khổ của đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã phối hợp với UBND xã Tư để cung cấp cây giống cho người dân phục vụ phát triển sản xuất chè dây. Theo lãnh đạo UBND xã Tư, hiện tại người dân đang có nhu cầu về cây giống để phát triển sản xuất chè dây, việc tạo giống bằng phương pháp hom với nguyên liệu giống tại chỗ của đề tài đã giải quyết vấn đề cây giống cả về 2 phương diện là đảm bảo về chất lượng sản phẩm chè dây Đông Giang, cũng như năng suất trong sản xuất cây giống đảm bảo phục vụ trồng phát triển hàng hóa chè dây Đông Giang trên địa bàn xã Tư.

 

Mô hình trồng chè dây theo phương thức trồng thuần có dàn leo

 

Với những kết quả bước đầu của đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang, trong thời gian đến, việc phát triển chè dây tại xã Tư nói riêng, cũng như huyện Đông Giang nói chung sẽ có những thuận lợi trên cơ sở các quy trình về nhân giống, trồng thâm canh và chế biến được hoàn chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài.

 

 

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối