Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2020
Đăng bởi NMT .Vào ngày 15/06/2020. Đã xem 6417 lượt

         1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

        2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1155/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

        3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020: Mẫu phiếu điều tra NC&PT.

        4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

        5. Tài liệu điều tra NC&PT năm 2020 bản đầy đủ.

 

[Trở về]
 
Tin cũ hơn
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối