Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN cơ sở .Vào ngày 03/10/2018. Đã xem 1622 lượt

Ngày 20/9/2018, Ban chỉ Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam Ban hành quyết định số 82/QĐ-BCĐ, thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Theo nội dung Quyết định nói trên, ông Phạm Viết Tích, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được phân công làm Phó Trưởng Tiểu ban Phát triển sản phẩm và các hình thức tổ chức sản xuất (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã). Chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cụ thể như xây dựng, phổ biến, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp, công bố, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; hướng dẫn, tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy, tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng, đo lường hàng đóng gói sẵn; kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch kiên quan. Về Sở Hữu trí tuệ có các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ, thủ tục về sở hữu công nghiệp, quản lý chỉ dẫn địa lý, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật liên quan. Các nhiệm vụ ứng dụng, ứng dụng chuyển giao và các nội dung khác có liên quan đến Chương trình OCOP theo quy định hiện hành của Nhà nước.

          Liên quan đến nhiệm vụ nói trên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức tham mưu thực hiện khai thực hiện Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh, về việc Phê duyệt Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018 theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể:

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng: Chuẩn các nội dung liên quan để tham mưu hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, chất lượng; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, sử dụng mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa của các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP năm 2018 khi được yêu cầu phối hợp thực hiện.

Phòng Quản lý Chuyên ngành: Chuẩn bị các nội dung liên quan để tham mưu hỗ trợ các hoạt động đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm hàng hóa của các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP năm 2018 khi được yêu cầu phối hợp thực hiện.

           Phòng Quản lý KH&CN cơ sở: tham mưu hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện hướng đến phục vụ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Nội dung Quyết định số 82/QĐ-BCĐ

[Trở về]
 
Tin cũ hơn
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018
Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zesh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"
Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016
Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017
Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm
Hội nghị phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2014, kế hoạch 2015.
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối