Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN cơ sở .Vào ngày 02/11/2018. Đã xem 76 lượt

           Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Đề án có xác định các mục tiêu  như sau:

- Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hp pháp;

- Tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vng, đáp ứng tối thiểu khoảng 80% cho nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu;

- Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Nội dung Quyết định 1288/QĐ-TTg

 

[Trở về]
 
Tin cũ hơn
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Văn phòng sở
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Thanh tra Sở
Phòng Quản lý Chuyên ngành
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở
Trang 1 của 1 Đầu Trước Sau Cuối