Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > chitiettin
 

 Chi tiết tin

 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam_ Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0
Đăng bởi Phạm Viết Tích .Vào ngày 03/12/2019. Đã xem 2698 lượt
Cách mạng công nghệ 4.0 mang đến nhiều thời cơ và thách thức trên nhiều lĩnh vực cuộc sống, đặc biệt đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Trước thời cơ, thách thức của CMCN 4.0

Phạm Viết Tích

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

 

1. Thời cơ và Thách thức

Cuộc CMCN 4.0 là thế hệ của Robot, Trí tuệ nhân tạo và Bigdata, nó đang tác động nhanh chóng và ngày càng mạnh mẽ đến các quốc gia, trong đó có Việt Nam, do đó tỉnh Quảng Nam không phải là một ngoại lệ. Nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng chiến lược để chủ động tham gia có hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp có tính đột phá này. Tại Việt Nam, về mặt chiến lược, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc đưa đất nước tham gia ngay vào cuộc CMCN 4.0. Điều này thể hiện qua việc Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Tại Nghị quyết và Chỉ thị trên đã đề ra nhiều nội dung mang tính chiến lược, yêu cầu thực hiện đồng bộ ở các bộ, ngành và địa phương. Mới đây, Ngày 27-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025, nêu:

      “ Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN. Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung.

Dự báo đến năm 2020, khu vực châu Âu có thể thiếu khoảng 825.000 chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật số. Do đó, CMCN 4.0 sẽ tạo ra một sự dịch chuyển lớn nguồn lực lao động. Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trong tương lai, trung bình 9% việc làm hiện nay có nguy cơ bị thay thế hoàn toàn bởi tự động hóa; khoảng 47% các công việc hiện tại ở Mỹ có thể sẽ biến mất vì tự động hóa; 30% việc làm sẽ trải qua quá trình trang bị lại, bao gồm các kỹ năng mới. Khi thời kỳ robot hóa và tự động hóa lên ngôi, hàng triệu người sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn nhận thức chưa đầy đủ, tạo ra những lỗ hổng trong quản lý, quản trị nhân sự để thích ứng với xu thế phát triển không ngừng của khoa học công nghệ trong bối cảnh CMCN 4.0.

      Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc hoàn tất nhiều hiệp định thương mại tự do quy mô lớn như TPP, FTA với EU, Liên minh kinh tế Á – Âu…, việc tiếp cận thành tựu cách mạng sản xuất mới sẽ tạo ra công cụ đắc lực giúp tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những cải cách công nghệ mang tính đột phá có thể dẫn đến những điều kỳ diệu trong sản xuất và năng suất.

Dưới tác động của cuộc cách mạng này, công tác điều hành của Chính phủ Việt Nam cũng sẽ có được sức mạnh công nghệ mới để tăng quyền kiểm soát, cải tiến hệ thống quản lý xã hội. Bên cạnh đó, cũng sẽ ngày càng phải đối mặt với áp lực phải thay đổi cách tiếp cận hiện tại của mình để hoạch định và thực hiện chính sách, trong đó vai trò của người dân trong quá trình này sẽ trở nên rất quan trọng. Tại Quảng Nam, trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quyết tâm cao của lãnh đạo nhằm thực hiện thành công mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Nam thành tỉnh khá về công nghiệp trên cả nước.

Đối với doanh nghiệp, chi phí cho giao thông và thông tin sẽ giảm xuống, dịch vụ hậu cần và chuỗi cung ứng sẽ trở nên hiệu quả hơn, và các chi phí thương mại sẽ giảm bớt, tất cả sẽ làm mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về phía cung ứng, nhiều ngành công nghiệp đang chứng kiến sự du nhập của các công nghệ mới, nó tạo ra những cách hoàn toàn mới để phục vụ cho nhu cầu trong hiện tại và thay đổi triệt để các chuỗi giá trị ngành công nghiệp đang hoạt động. Do đó, các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được với các công nghệ hiện đại tạo giá trị cao trong chuỗi sản xuất, cung ứng.

Đối với Người tiêu dùng cũng có được những quyền lợi nhất định khi sự minh bạch ngày càng rõ hơn, quan tâm của người tiêu dùng, và các khuôn mẫu mới về hành vi của người tiêu dùng buộc các doanh nghiệp phải thích nghi với cách mà họ thiết kế, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ. Người tiêu dùng là đối tượng thụ hưởng, chứng kiến sự phát triển của thời cuộc và sẽ phải trang bị cho mình kỹ năng ứng dụng, tiếp nhận thành quả tránh bị phụ thuộc vào công nghệ vì thật sự bản chất của cách mạng công nghiệp là làm thay thế phương thức cũ bằng một phương thức mới linh động, ít tốn công sức hơn. Hay nói cách khác, CMCN 4.0 mang lại phương tiện để cho cuộc sống tiện nghi hơn.

Bên cạnh đó, CMCN 4.0 sẽ phát triển mạnh mẽ do nhu cầu tìm kiếm phương thức sản xuất mới hiệu quả, bền vững hơn trước những thách thức như biến đổi khí hậu, già hóa dân số hay các vấn đề an ninh khác ngày càng tăng lên. Cuộc cách mạng này sẽ mang tới nhiều cơ hội phát triển và hội nhập, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức với các nước đang phát triển như Việt Nam.

2. Quảng Nam đã làm gì với CMCN 4.0

*Sự quan tâm của lãnh đạo

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tổ chức nhiều diễn đàn, sự kiện về CMCN 4.0, nổi bật là các sự kiện như “Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia với Chủ đề Phát triển Doanh nghiệp thời kỳ 4.0”; "Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ CMCN 4.0”,…

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo"Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ CMCN 4.0”, Ông Lê Trí Thanh, PCT UBND tỉnh (nay là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã thể hiện sự quan tâm, sự quyết tâm trong việc triển khai thực hiện các nội dung về CMCN 4.0. Phát biểu khẳng định:

“Quảng Nam quyết tâm tiếp cận CMCN 4.0 theo hướng đi riêng phù hợp với truyền thống, phong tục, tập quán, trình độ nhận thức và đặc trưng riêng có của Người xứ Quảng. Để thể hiện quyết tâm đó, UBND tỉnh sẽ làm việc với World Bank để trao đổi về nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tiếp cận CMCN 4.0 vì nếu sử dụng nguồn kinh phí kiểu đầu tư công thì tốc độ và quyết tâm triển khai sẽ khó đạt được như kỳ vọng. Quảng Nam sẽ phát huy khả năng sẳn có kết hợp hài hoà với sự hỗ trợ từ bên ngoài để tiếp cận được với CMCN 4.0”

* Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã làm gì?

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN kết quả triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cậncuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Về vấn đề này, có thể tóm tắt lại như sau:

Về truyền thông, thông tin: các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều tích cực triển khai công tác truyền thông, thông tin về CMCN 4.0 trên các phương tiện thông tin, truyền thông của các địa phương, đơn vị như: website, các chương trình hợp tác, phối hợp thông tin của các địa phương, đơn vị với Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Quảng Nam; một số đơn vị triển khai thông tin, phổ biến về CMCN4.0 trên các bản tin, Tạp chí, thông qua hội nghị, hội thảo,…

          Lĩnh vực khoa học và công nghệ:đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra tại địa phương. Triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, cải tiến, hoàn thiện, đổi mới, chuyển giao công nghệ, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy, công bố tiêu chuẩn cơ sở, hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh như dược liệu, cơ khí ô tô... Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020 nhằm hỗ trợ bảo tồn và phát triển các sản phẩm đặc trưng và làng nghề truyền thống; từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, trên cơ sở nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ. Triển khai hiệu quả đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,sau hai năm triển khai thực hiện, tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa rộng rãi; được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, đặc biệt là lực lượng sinh viên, đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác khởi nghiệp sáng tạo được đẩy mạnh. Nhiều ý tưởng sáng tạo đã được các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư và khởi động kêu gọi, kết nối nhà đầu tư thiên thần. Hệ thống câu lạc bộ khởi nghiệp hình thành với 6 CLB KNST được thành lập. Chủ động ký kết nhiều chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức nhiều lớp tập huấn, diễn đàn khởi nghiệp, xây dựng các văn bản hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. …đã tạo niềm tin và điều kiện quan trọng rút ngắn lộ trình hoàn thành mục tiêu hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Về công nghệ thông tin, truyền thông. Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng thí điểm mô hình thành phố thông minh (Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành). Công nghệ thông tin đặc biệt được áp dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực phục vụ đắc lực công tác quản lý, nhiệm vụ chuyên môn tại các ngành, địa phương. Công An tỉnh Quảng Nam đã tập trung công tác nghiên cứu triển khai ứng dụng kỹ thuật, khoa học và công nghệ; khoa học nghiệp vụ, xã hội nhân văn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt trong lĩnh vực CNTT, đã triển khai các chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ trong các lĩnh vực công tác: xây dựng CSDL Quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu; các phần mềm nghiệp vụ an ninh, cảnh sát; công tác quản lý hồ sơ, nghiệp vụ; công tác quản lý giam giữ; xây dựng lực lượng hậu cần – kỹ thuật. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công An tổ chức lập trình và triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý lưu trú trực tuyến,..Sở Tài chính Quảng Nam ứng dụng mạnh mẽ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, gồm: cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách; đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh.Sở Giao thông vận tải ký thỏa thuận sử dụng giao dịch điện tử với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; thực hiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong giải quyết TTHC. Sở Văn hoá, thể thao, du lịch, triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, số phần mềm hiện đang phục vụ cho việc tác nghiệp, quản lý điều hành gồm 06 phần mềm: phần mềm QOffice; phần mềm Quản lý cán bộ công chức; phần mềm Quản lý số liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phần mềm Kế toán; phần mềm Cấp phép văn hóa; phần mềm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, phần mềm CSDL di sản, di tích; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xây dựng “Dự án hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam”, đến nay đã xây dựng kế hoạch triển khai, tham mưu UBND tỉnh ban hành và thành lập Tổ công tác triển khai hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam…Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành tại địa phương nhất là trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, công dân qua công cụ Q_Office

3. KH&CN Quảng Nam cần làm gì để tiếp cận CMCN 4.0

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xác lập quan điểm đúng đắn về vai trò nền tảng và động lực của KH&CN đối với phát triển KT–XH trong CMCN 4.0. Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc xây dựng, triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN phù hợp, phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, của địa phương.

Thứ hai, đối với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phải dựa trên cơ chế đxut đt hàng gắn với cam kết ứng dụng. Xác định cụ thể trách nhiệm, quyền lợi, biện pháp chế tài đối với các cơ quan quản lý, tổ chức đặt hàng, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống sau nghiệm thu. Lồng ghép các nguồn kinh phí để bố trí thực hiện triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu bức thiết cho phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng, miền trong tỉnh. Có cơ chế hỗ trợ nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực, thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Thứ ba, gắn KH&CN với doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp KH&CN. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hàng hóa, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Tập trung thực hiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của tỉnh như: cơ khí, ô tô, dệt may, da giày, sâm Ngọc Linh, quế Trà My, các loại dược liệu quý, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống… Htr doanh nghiệp tham gia phát trin thtrưng KH&CN, phát triển các sản phẩm KH&CN.

Thứ tư, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 nhằm khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc cải tiến, đổi mới công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng; làm cho KH&CN thực sự là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xã hội hoá, thu hút sự tham gia đầu tư của toàn xã hội cho các hoạt động KH&CN.

Thứ năm, xây dựng và phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần tạo ra thế hệ doanh nghiệp mới, kinh doanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ và năng động tiếp cận thị trường. Đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới từ kết quả nghiên cứu KH&CN

Thứ sáu, phát triển tiềm lực về khoa học và công nghệ. Tăng cường khả năng dự báo về nhu cầu nhân lực trong CMCN 4.0 dựa trên cơ sở, lý luận về KH&CN. Đây là vấn đề quan trọng, bởi, nguồn nhân lực hay nguồn lực con người là nguồn lực của mọi nguồn lực, các nguồn lực khác chỉ có thể được khai thác, sử dụng hiệu quả tối đa khi nguồn lực con người được phát huy.Việc dự báo sai sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ khó giải quyết từ việc đào tạo, thu hút nhân tài như: nhiều thầy, nhiều thợ nhưng nhu cầu thực tế vẫn thiếu thầy, thiếu thợ; các cơ sở đào tạo không dựa trên nhu cầu thực tế của xã hội mà dựa trên khả năng đào tạo của mình điều này dễ dẫn đến thất nghiệp, lãng phí nguồn lực xã hội, kìm hãm phát triển kinh tế, nhất là không đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho tiếp cận CMCN 4.0. Quy hoch, đào to, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả ngun nhân lc phù hợp với mục tiêu, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cần có một nghiên cứu đủ cơ sở khoa học, khách quan trong thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài. Phải hiểu đơn giản nguồn nhân lực là nguồn lao động đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kinh  tế - xã hội của tỉnh. Không nhất thiết phải thu hút các nhà chuyên môn sâu ở những lĩnh vực mà không phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, trong khi những thợ lành nghề, thợ bậc cao lại là đối tượng lạo động cần thiết cho sản xuất, phát triển công nghiệp theo định hướng phát triển. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phải đặt ra, tạo ra môi trường để nguồn nhân lực được thu hút có sân chơi phát huy tối đa khả năng của họ, các chính sách ưu đãi, đãi ngộ cần dựa trên kết quả, sản phẩm thực tế mà nguồn nhân lực làm ra hoặc tham gia làm ra. Có như vậy việc thu hút nhân lực, nhân tài mới bền vững, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Quy hoạch lại hệ thống cơ quan nghiên cứu và phát triển của tỉnh; nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển theo hướng đầu tư chiều sâu, có trọng điểm, ưu tiên các ngành phục vụ cho chiến lược phát triển của tỉnh; đủ sức đm nhim công tác nghiên cu ng dng, chuyn giao các tiến bkhoa hc kỹ thuật, cung cp dch v, đào to...

CMCN 4.0 đang mở ra những triển vọng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho quá trình phát triển, đòi hỏi hoạt động khoa học và công nghệ phải có những bước đi phù hợp, vừa vững chắc nhưng vừa có tính đột phá. Ít nhất, mỗi người cần phải tìm hiểu rõ bản chất, nội dung cơ bản của nó cũng như xác định rõ nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển trong lĩnh vực hoạt động của mình để có sự quyết tâm trong hành động, để sớm tiếp cận cuộc cách mạng này kịp với xu hướng phát triển trên toàn thế giới./.

[Trở về]
 
Tin mới hơn
Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nước mắm tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ
Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết phối hợp hoạt động với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
Ứng dụng công nghệ cao nâng giá trị nông sản Việt
Tạo động lực thúc đẩy KHCN để đất nước phát triển đột phá
Ngày 18/5: Sẽ công bố online Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA RA “BIỂN LỚN”
THĂM VÀ TẶNG QUÀ XÃ TRÀ LENG – HUYỆN NAM TRÀ MY
Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y tế và công nghiệp
Khai mạc Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020
UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020
Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các địa phương ở Việt Nam”
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thư chúc mừng đến Ông Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019
Ba phụ nữ Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải gói chống ẩm?
THÔNG ĐIỆP NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 2020 (26/4): 'ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH'
Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách 'Web of Science'
Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu
Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?
Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh
Phóng sự "Hồi sinh cây quế Trà My"
Công bố dịch COVID-19 toàn quốc
Thủ tướng Chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Liệu Covid-19 có chấm dứt khi mùa hè đến?
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả
Giới thiệu một số kết quả tại Hội thảo về Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực hiện phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Đầu Trước Sau Cuối
Tin cũ hơn
Nghiệm thu đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của Người CơTu tại Quảng Nam
Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Xói lở bờ biển, cửa sông
Nghiệm thu Đề tài khoa học ứng dụng Rada hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu đánh bắt xa bờ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng công
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hỗ trợ theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHCN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Giới thiệu chính sách hỗ trợ về KH&CN với nhiều ưu đãi, dễ tiếp cận cho tổ chức, cá nhân tại tỉnh Quảng Nam
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ -Tây nguyên lần thứ 15
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao
Từ nghiên cứu đến thực tiễn với cây sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Gặp mặt đầu xuân 2019
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và các quyết định về công tác cán bộ
“Khoa học và Công nghệ năm 2019 phải tốt hơn 2018”
Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhà sưu tầm những bất ngờ toán lý
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018
Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học – Công nghệ Quảng Nam năm 2018
Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018
Hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển giao khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp – Kỹ thuật ủ phân vi sinh tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ
Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Phương án phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Hội thảo khoa học “ Giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương”
Nhà khoa học trẻ người Việt phát hiện 8 loài vi khuẩn mới
Nhà khoa học trẻ người Việt phát hiện 8 loài vi khuẩn mới
Vinh danh 63 nông dân Việt sáng tạo trong sản xuất
Phát hiện loài cỏ nguy hiểm trong lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam
Quyết định 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam
Sắp diễn ra triển lãm kết quả nghiên cứu vùng đồng bằng sông Hồng
Sắp diễn ra triển lãm kết quả nghiên cứu vùng đồng bằng sông Hồng
Việt Nam sắp trình diễn 500 công nghệ tại TechDemo 2018
Khoa học Mỹ phát báo động khẩn: Hơn 60% loài rùa trên hành tinh sắp bị tuyệt chủng
Tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm Trichoderma và phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế” tại xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM – MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Phát triển ứng dụng những giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ có tiềm năng từ kết quả các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Giải thưởng Phạm Phú Thứ về KHCN tỉnh Quảng Nam vào thực tế sản xuất – đời sống
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - NỀN TẢNG CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - CHÌA KHÓA ĐỂ HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thực trạng và định hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghiệp trong ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam
Trang 1 của 4 Đầu Trước Sau Cuối