Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo bàn về giải phát phát triển R&D tại Thaco Chu Lai

Đổi mới, sáng tạo và chăm lo nguồn nhân lực trong quá trình hình thành và phát triển R&D tại Thaco Chu Lai là thông điệp và cũng...

 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
Hội thảo bàn về giải phát phát triển R&D tại Thaco Chu Lai
Đổi mới, sáng tạo và chăm lo nguồn nhân lực trong quá trình hình thành và phát triển R&D tại Thaco Chu Lai là thông điệp và cũng là định hướng cho chiến lược bền vững, vươn ra khu vực ASEAN và Thế giới, được Ông Phạm Văn Tài- Phó Tổng Giám đốc Thaco Chu Lai phát biểu tại Hội thảo đã được các cơ quan quản lý, nhà khoa học và chuyên gia nước ngoài; đặc biệt là đội ngũ kỹ sư hoan nghênh.

 

 HOẠT ĐỘNG KH-CN

 
 

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KH - CN

 
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về chiến lược KHCN đến 2015, tầm nhìn 2020
Điều 1: HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua đề án “Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020” do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số: 1080/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 như sau:
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI KH&CN

 
Nội dung
Quyết định của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam V/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam  (12/05/2015)
Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận.  (23/04/2015)
Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (17/04/2015)
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế  (15/04/2015)
Quyết định phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030  (13/04/2015)
Quyết định v/v phổ biến thông tin Thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (07/04/2015)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Theo đó, Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải  (31/03/2015)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Theo đó, Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.  (31/03/2015)
Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025  (27/03/2015)
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (26/03/2015)
 

 THƯ VIỆN ẢNH

 
LCT.gif.jpg DVC.gif TVDT.gif.jpg
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
qltochuc.jpg QLDoanhNghiep.png qofice.png VBPLQnam.pngCCHC.png TTPL.png gopyvb.jpg tkkhcn.jpg hocTapTheoHCM.png BKH.png VPUB.png lienket-right_09.gif snl.jpg snl.jpg duongdaynong.jpg
 

 Thăm dò ý kiến

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Lượt truy cập

 
2,139
Trong ngày: 01
Trong tháng: 139
Trong năm: 539