Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > donvitructhuoc
 

 Đơn vị trực thuộc

 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 01/02/2020
Chi cục trưởng: Lê Minh Thảo
Điện thoại cố định: 05103813678
Điện thoại di động: 0905104357
Email: thao.leminh@gmail.com

Phó Chi cục trưởng: Trần Thị Hanh
Điện thoại di động: 0838990888
Email: tthanhkhcncs@gmail.com
Xem chi tiết
Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 06/03/2019
Giám đốc: Bùi Văn Tuất
Điện thoại cố định: 0510.2240622
Điện thoại di động:0935.860777
Email: tuattdcqna@gmail.com

Phó giám đốc: Nguyễn Bắc Vũ
Điện thoại di động:0905.189619
Email: vunbqn@gmail.com

Phó giám đốc: Lê Văn Phước
Điện thoại di động:0905.312171
Email: lephuoc2001@hotmail.com
Xem chi tiết