Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > gioithieulanhdao
 

 Lãnh đạo sở

 

Giám đốc: Phạm Viết Tích
Điện thoại: 0235.3702567
Di động: 0913.481789
Email: viettichpham@gmail.com

Phó giám đốc: Phạm Ngọc Sinh
Điện thoại: 0235.3509333
Di động: 0913.480467
Email: sinhkhcn@gmail.com


Phó giám đốc: Lê Thủy Trinh
Di động: 0988579969
Email: thuytrinhqnam@gmail.com


Phó giám đốc: Phan Thị Á Kim
Di động: 0905926468
Email: kimkhcnqn@gmail.com