Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 Tin Mới

 
 

 Thông báo

 

 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
Nội dung
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Khoa học và Công nghệ  (01/04/2019)
Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020  (15/03/2019)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam  (05/03/2019)
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật-Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng vào Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học- công nghệ  (03/01/2019)
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ  (15/11/2018)
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Nam  (27/09/2018)
Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nước tỉnh Quảng Nam  (05/09/2018)
Ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (04/09/2018)
Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (11/07/2018)
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ  (15/05/2018)
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Phản ánh về chất lượng xăng, dầu. Số điện thoại: 02353605888

2. Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân. Số điện thoại: 0235.3811408 

 

 Bình chọn

 
 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
5,163
Trong ngày: 01
Trong tháng: 24
Trong năm: 227