Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Đăng bởi QLKHCS. Vào ngày 20/04/2017
Ngày 14/4/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra tiến độ lần 04 đề tài “Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành”.
Xem chi tiết
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
Nội dung
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ  (28/06/2017)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ  (27/06/2017)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ  (16/06/2017)
Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017  (09/06/2017)
Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ  (25/05/2017)
Quyết định về việc thành lập Ban biên tập và Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam  (25/05/2017)
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam  (25/05/2017)
Quy định về Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước  (24/05/2017)
Phê duyệt Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  (16/05/2017)
Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia  (10/05/2017)
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
3,924
Trong ngày: 01
Trong tháng: 35
Trong năm: 311