Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
Khởi nguồn Ý tưởng khởi nghiệp vì sự phát triển Quảng Nam
Đăng bởi Lê Duy. Vào ngày 19/05/2017
Nâng cao nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Giúp và vinh danh đoàn viên, thanh niên đam mê khởi nghiệp, áp dụng kinh nghiệm, kiến thức của bản thân vào thực tiễn; khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong thanh niên để xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; góp phần quan trọng vào xây dựng Quảng Nam
Xem chi tiết
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Đăng bởi QLKHCS. Vào ngày 20/04/2017
Ngày 14/4/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra tiến độ lần 04 đề tài “Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành”.
Xem chi tiết
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
Nội dung
Phê duyệt Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  (16/05/2017)
Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia  (10/05/2017)
Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.  (04/04/2017)
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động phòng tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam  (20/03/2017)
Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.  (16/03/2017)
Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện  (09/03/2017)
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  (09/02/2017)
Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.  (30/12/2016)
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  (19/12/2016)
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam  (25/10/2016)
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
3,839
Trong ngày: 02
Trong tháng: 42
Trong năm: 226