Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 Tin Mới

 
 

 Thông báo

 

 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
Nội dung
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: Quy định về công tác văn thư  (05/03/2020)
Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ  (10/12/2019)
Thông tư 17/2019/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất  (10/12/2019)
Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”  (06/11/2019)
Thông tư 10/2019/TT-BKHCN quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư  (29/10/2019)
Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.  (25/09/2019)
Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam  (18/09/2019)
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.  (10/09/2019)
Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”  (19/07/2019)
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025  (12/07/2019)
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Phản ánh về chất lượng xăng, dầu. Số điện thoại: 02353605888

2. Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân. Số điện thoại: 0235.3811408 

 

 Bình chọn

 
 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
5,735
Trong ngày: 01
Trong tháng: 06
Trong năm: 281