Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
 

 HOẠT ĐỘNG KH-CN

 
Hội nghị tập huấn về đổi mới công nghệ và quản lý đổi mới tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
Đăng bởi AKim. Vào ngày 20/05/2016
Sáng ngày 17/5/2016, tại thành phố Nha Trang tinh Khánh Hòa, Trường nghiệp vụ quản lý KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc lớp tập huấn về đổi mới công nghệ và quản lý đổi mới cho cán bộ làm công tác quản lý công nghệ các Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp một số tỉnh thành trong cả nước.
Xem chi tiết
 

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KH-CN

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI KH-CN

 
Nội dung
Về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2017 thuộc chương trình KH&CN cấp Quốc gia CTDT/16-20  (14/04/2016)
Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ  (04/04/2016)
Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016  (05/01/2016)
Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước  (30/12/2015)
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế  (11/12/2015)
Quyết định ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (03/12/2015)
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ  (26/11/2015)
Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ  (26/11/2015)
Ban hành Quy trình và phương pháp tính toán tạm thời chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương.  (24/11/2015)
Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.  (23/11/2015)
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
3,034
Trong ngày: 01
Trong tháng: 49
Trong năm: 292