Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
Kết thúc cơ bản đàm phán FTA Việt Nam-EU
Đăng bởi . Vào ngày 06/08/2015
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là một trong những Hiệp định có chất lượng cao nhất của Việt Nam và EU, dự kiến sẽ đem lại lợi ích tối ưu cho người dân, doanh nghiệp.
Xem chi tiết
 

 HOẠT ĐỘNG KH-CN

 
Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2015
Đăng bởi LÊ DUY. Vào ngày 03/06/2015
Ngày 26/5/2015, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2015 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4568/UBND-VX, ngày 31/10/2014 về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết
 

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KH-CN

 
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về chiến lược KHCN đến 2015, tầm nhìn 2020
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 17/04/2014
Điều 1: HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua đề án “Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020” do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số: 1080/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 như sau:
Xem chi tiết
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI KH-CN

 
Nội dung
Phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015  (01/10/2015)
Phê duyệt chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến 2030  (28/09/2015)
Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước  (01/09/2015)
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KHCN  (19/08/2015)
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam  (12/08/2015)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam  (13/07/2015)
Về quản lý chất thải nguy hại  (30/06/2015)
Về bảo vệ môi trường, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao  (30/06/2015)
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  (26/06/2015)
Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020  (05/06/2015)
 

 Thư viện ảnh

 
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
2,494
Trong ngày: 04
Trong tháng: 467
Trong năm: 894