Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > kehoachtaichinh
 

 Kế hoạch tài chính

 
Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
Đăng bởi NNT (sưu tầm). Vào ngày 25/01/2016
Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
Xem chi tiết
Báo cáo Thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội,khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015
Đăng bởi . Vào ngày 09/10/2015
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Đoàn công tác của Bộ KH&CN do Bộ trưởng Bộ KH&CN đã có chuyến làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vào ngày 17/8/2015. Để chuẩn bị cho chuyến làm việc trên, ngày 13/8/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Báo cáo số 113/BC-UBND về Báo cáo Thông tin về điều kiện tự nhiên,kinh tế - xã hội,khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015.
Xem chi tiết
Kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân về chuyến làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam
Đăng bởi . Vào ngày 09/10/2015
Xem chi tiết
Thông tư số: 194/2012/TT-BTC
Đăng bởi PVL. Vào ngày 11/09/2014
Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Xem chi tiết