Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > khcncoso
 

 Khoa học công nghệ cơ sở

 
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình OCOP
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN cơ sở. Vào ngày 03/10/2018
Xem chi tiết
Một số kết quả ban đầu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang”
Đăng bởi LV Hoàng. Vào ngày 25/06/2018
Cây chè dây có tên khoa học là Ampelopsis cantoniensis (Hook. Et Arn.) Planch được tìm thấy vào năm 1833 bởi Hook, trên thế giới có khoảng gần 30 loài. Ở Quảng Nam, từ lâu cây chè dây còn có tên gọi là Ra Zéh hay chè rừng được người đồng bào cơ Tu ở xã Tư, huyện Đông Giang thường dùng để chữa các loại bệnh liên quan đến dạ dày, đường ruột,..
Xem chi tiết
Huyện Bắc Trà My phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018
Đăng bởi HoangLe. Vào ngày 06/04/2018
Xem chi tiết
UBND huyện Thăng Bình phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018.
Đăng bởi HoangLe. Vào ngày 03/04/2018
Xem chi tiết
UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018.
Đăng bởi vanhoang. Vào ngày 19/03/2018
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   UBND huyện Núi thành phê duyệt danh mục KH&CN cấp huyện năm 2018(16/03/2018)
•   Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế...(12/11/2017)
•   Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành (20/04/2017)
•   Danh mục nhiệm vụ KH&CN huyện Núi Thành năm 2017 (18/04/2017)
•   Họp Hội đồng xét duyệt đề tài “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè...(03/04/2017)
•   Kết quả ban đầu của đề tài "Nghiên cứu trồng thử nghiệm Lan Mokara"(31/03/2017)
•   Hội nghị phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2016(18/11/2016)
•   Hội thảo Triển lãm thương mại hóa công nghệ(18/11/2016)
•   HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN – MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM (18/08/2016)
•   Tiên Phước: thông báo đăng ký, đề xuất đề tài thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017(08/08/2016)