Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > phongbanchuyenmon
 

 Phòng ban chuyên môn

 
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Đăng bởi . Vào ngày 18/08/2021
Trưởng phòng: Lê Minh Thảo
Điện thoại: Điện thoại di động: 0905104357
Email: thaolm@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hạnh
Điện thoại cố đinh: 0235.3852625
Điện thoại di động: 0838990888
Email: hanhtt3@quangnam.gov.vn

Xem chi tiết
Văn phòng sở
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 17/01/2020
Chánh văn phòng: Phạm Văn Liêm
Điện thoại cố đinh: 0235.3702020
Điện thoại di động: 0905.151167
Email: liemkhcnqnam@gmail.com

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Lan Huệ
Điện thoại di động: 0905365351
Email: lanhue2008@gmail.com

Phó Chánh văn phòng: Bùi Văn Hữu
Điện thoại di động: 0984.762123
Email: huukhcnqna@gmail.com
Xem chi tiết
Phòng Quản lý Công nghệ
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 17/01/2020
Trưởng phòng: Lê Văn Hoàng
Điện thoại: 02353702027
Điện thoại di động: 0914146327
Email: hoangle68@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hồ Tấn Quyền
Điện thoại: 02353702121
Điện thoại di động: 0935.456754
Email: htquyen2004@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hà Thị Ánh Tuyết
Điện thoại: 02353811408
Điện thoại di động: 0987368859
Email: tuyetshtt@gmail.com

Xem chi tiết
Phòng Quản lý Khoa học
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 17/01/2020
Trưởng phòng: Trần Thị Kim Thu
Điện thoại cố định: 0235.3702122
Điện thoại di động: 0914.353479
Email:kimthuqn@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Nhật Tân
Điện thoại cố định: 0235.6290925
Điện thoại di động: 0914.047666
Email: tandost@gmail.com
Xem chi tiết
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Đăng bởi Sở KHCN. Vào ngày 03/10/2015
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Xem chi tiết
Thanh tra Sở
Đăng bởi Quản trị. Vào ngày 16/10/2013
Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Tân
Điện thoại cố định: 0235.3810034
Điện thoại di động: 0905.147962
Email: tankhcnqna@gmail.com

Phó Chánh thanh tra: Đặng Thị Xuân Lệnh
Điện thoại di động: 0905095951
Email: xuanlenhqnam@yahoo.com.vn
Xem chi tiết