Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > sohuutritue
 

 Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân

 
TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU LÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM
Đăng bởi Ánh Tuyết. Vào ngày 21/05/2019
Ngày nay, với xu thế hội nhập kinh tế, nền kinh tế thị trường đang ngày càng đòi hỏi các sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, giá cả ổn định và mang tính cạnh tranh. Một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các SPĐT của địa phương phải xác định được “tên tuổi và chỗ đứng” trên thị trường trong và ngoài nước
Xem chi tiết
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TƠ, LỤA QUẢNG NAM
Đăng bởi Lê Thủy Trinh, Hà Thị Ánh Tuyết. Vào ngày 04/12/2018
Nghề trồng dâu, nuôi tằm tại tỉnh Quảng Nam với lịch sử hơn 500 năm, đây là nghề truyền thống đã có những đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nên sản phẩm có chất lượng và danh tiếng một thời, giải quyết công ăn việc làm và mang lại thu nhập đáng kể cho hàng ngàn hộ dân; đồng thời đóng góp vào việc gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống Việt
Xem chi tiết
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Đăng bởi Phạm Viết Tích. Vào ngày 24/09/2018
Theo kết quả điều tra của Viện Dược liệu (năm 2003), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có trên 832 loài dược liệu thuộc 593 chi, 190 họ thực vật, trong đó 36 loài cây thuốc hiện nằm trong “Sách đỏ Việt Nam”, đáng chú ý nhất là sâm Ngọc Linh, hiện nay đã được công nhận là sản phẩm Quốc gia và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong phạm vi 07 xã thuộc huyện Nam Trà My
Xem chi tiết
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đăng bởi L.M.Thảo, H.T.A.Tuyết. Vào ngày 11/05/2018
Đại hội thành lập Hội Quế Trà và Sâm núi Ngọc linh
Xem chi tiết
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Đăng bởi Lê Minh Thảo. Vào ngày 09/05/2018
Năng lượng bức xạ và hạt nhân ngày càng được sử dụng phổ biến và có vai trò quan trọng trong y tế, công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017 (28/11/2017)
•   MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ...(26/07/2017)
•   YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH (26/07/2017)
•   Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh(27/06/2017)
•   Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến(20/04/2017)
•   NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG...(24/11/2016)
•   Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ(10/05/2016)
•   HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP...(28/01/2016)
•   Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến(25/01/2016)
•   NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA...(07/01/2016)