Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > sohuutritue
 

 Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân

 
Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng sâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm sâm
Đăng bởi Phạm Viết Tích. Vào ngày 24/09/2018
Theo kết quả điều tra của Viện Dược liệu (năm 2003), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có trên 832 loài dược liệu thuộc 593 chi, 190 họ thực vật, trong đó 36 loài cây thuốc hiện nằm trong “Sách đỏ Việt Nam”, đáng chú ý nhất là sâm Ngọc Linh, hiện nay đã được công nhận là sản phẩm Quốc gia và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong phạm vi 07 xã thuộc huyện Nam Trà My
Xem chi tiết
Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam
Đăng bởi L.M.Thảo, H.T.A.Tuyết. Vào ngày 11/05/2018
Đại hội thành lập Hội Quế Trà và Sâm núi Ngọc linh
Xem chi tiết
Đào tạo về an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân
Đăng bởi Lê Minh Thảo. Vào ngày 09/05/2018
Năng lượng bức xạ và hạt nhân ngày càng được sử dụng phổ biến và có vai trò quan trọng trong y tế, công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Xem chi tiết
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
Đăng bởi Hà Thị Ánh Tuyết – Phòng Quản lý Chuyên ngành. Vào ngày 28/11/2017
Kỹ thuật bức xạ và hạt nhân đã, đang được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là là trong lĩnh vực y tế, công nghiệp sản xuất, khai khoáng, nhưng kèm theo đó là tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân có thể ảnh hưởng xấu đến cộng đồng nếu không được quản lý, giám sát chặt chẽ và có những biện pháp phòng tránh, chuẩn bị ứng phó và ứng phó thích hợp
Xem chi tiết
MỘT SỐ TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG, DANH TIẾNG CỦA SẢN PHẨM SÂM CỦ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH”
Đăng bởi Lê Minh Thảo. Vào ngày 26/07/2017
Tên khoa học: Panax vietnamensis Ha et Grushv. Sâm Ngọc Linh là cây bản địa đặc hữu của núi rừng Ngọc Linh phân bố tự nhiên ở độ cao từ 1.500 - 2.200 m, cây thân thảo ưa khí hậu lạnh, ẩm và ưa bóng, phân bố rải rác hay tập trung thành từng đám nhỏ dưới tán rừng kín thường xanh cây lá rộng, đôi khi xen cả cây lá kim, độ tán che phủ có thể tới 80 % hoặc hơn.
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TRỒNG SÂM NGỌC LINH (26/07/2017)
•   Mở rộng Hội Quế Trà My gắn với phát triển sâm Ngọc Linh(27/06/2017)
•   Tập huấn đăng ký và khai thác sáng kiến(20/04/2017)
•   NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY X QUANG VÀ CÁC KHÍA CẠNH TỐI ƯU HÓA AN TOÀN BỨC XẠ TRONG...(24/11/2016)
•   Tập huấn về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ(10/05/2016)
•   HOÀN THIỆN, NỘP BỔ SUNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP...(28/01/2016)
•   Một số văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động sáng kiến(25/01/2016)
•   NGHIỆM THU DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TRÀ MY CHO SẢN PHẨM QUẾ CỦA...(07/01/2016)
•   TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN(04/01/2016)
•   Quế vỏ Trà My chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (25/11/2015)