Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > thutuchanhchinh
 

 TTHC-Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 
1. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
2. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
3. Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
4. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận:
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
5. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
6. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
7. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất)
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
8. Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
9. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
10. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/09/2017
Xem chi tiết
 

 TTHC-Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 
 

 TTHC-Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

 
 

 TTHC-Hoạt động khoa học và công nghệ

 
6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
7. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
13. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
15. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2017
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   16. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại...(18/09/2017)
•   17. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp(18/09/2017)
•   18. Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp(18/09/2017)
•   19. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp...(18/09/2017)
•   20. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách...(18/09/2017)
•   21. Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ...(18/09/2017)
•   22. Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.(18/09/2017)
•   23. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ(18/09/2017)
•   24. Thủ tục cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ(18/09/2017)
•   25. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân...(18/09/2017)
•   26. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những...(18/09/2017)
•   27. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công...(18/09/2017)
•   2. Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng...(15/09/2017)
•   3. Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công...(15/09/2017)
•   4. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển...(15/09/2017)
•   5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung giao dịch công nghệ công lập(15/09/2017)
•   1.Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không...(14/09/2017)