Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tinkhac
 

 Tin tức khác

 
Kỷ yếu Hội thảo:Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Đăng bởi NNT. Vào ngày 21/05/2019
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất, năm 2019
Xem chi tiết
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Đăng bởi NNT. Vào ngày 20/05/2019
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Xem chi tiết
Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Đăng bởi NNT. Vào ngày 20/05/2019
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Xem chi tiết
Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
Đăng bởi Bacvu. Vào ngày 19/05/2019
Xem chi tiết
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959 -2019), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2019
Đăng bởi Bac Vu . Vào ngày 16/05/2019
Luật KH&CN đã được Quốc hội thông qua ngày 18-6-2013, tại kỳ họp thứ 5 - khóa XIII, trong đó quyết định Ngày 18-5 là Ngày KH&CN Việt Nam.
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Kế hoạch Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, hướng tới kỷ niệm 60 năm...(07/05/2019)
•   Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 quy định kinh phí cho hoạt động sáng kiến(06/05/2019)
•   Thông tư 10/2019/TT-BTC xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN(06/05/2019)
•   Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ(06/05/2019)
•   Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng...(26/04/2019)
•   Ngày Sở hữu trí tuệ 2019: Bàn về Sở hữu trí tuệ và thể thao(26/04/2019)
•   Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc...(23/04/2019)
•   Quyết định 140/QĐ-TTg 2019: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển...(18/04/2019)
•   Thông tư 11/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc...(18/04/2019)
•   Thông tư 12/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc...(18/04/2019)