Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tinkhac
 

 Tin tức khác

 
Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 04/12/2020
Xem chi tiết
Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Đăng bởi NMT. Vào ngày 30/11/2020
Xem chi tiết
Thông tư 07/2020/TT-BTNMT về việc Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Đăng bởi NMT. Vào ngày 20/11/2020
Xem chi tiết
Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y tế và công nghiệp
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/11/2020
Xem chi tiết
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Đăng bởi NMT. Vào ngày 11/11/2020
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo...(11/11/2020)
•   Khai mạc Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020(03/11/2020)
•   UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn...(30/10/2020)
•   Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên...(23/10/2020)
•   Quyết định số 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng...(22/10/2020)
•   Thông tư 26/2020/TT-BGDDT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp...(13/10/2020)
•   Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Tiểu học(13/10/2020)
•   Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng...(13/10/2020)
•   Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng...(13/10/2020)
•   Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng...(13/10/2020)