Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Đăng bởi NMT. Vào ngày 15/07/2019
Xem chi tiết
Kế hoạch số 146/KH-SKHCN ngày 31/5/2019 về Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ
Đăng bởi VTT. Vào ngày 27/06/2019
Xem chi tiết
Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
Đăng bởi VTT. Vào ngày 27/06/2019
Xem chi tiết
Kế hoạch Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019
Đăng bởi NMT. Vào ngày 07/05/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 quy định kinh phí cho hoạt động sáng kiến
Đăng bởi LanHue. Vào ngày 06/05/2019
Xem chi tiết
Thông tư 10/2019/TT-BTC xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN
Đăng bởi LanHue. Vào ngày 06/05/2019
Xem chi tiết
Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 26/04/2019
Xem chi tiết
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 23/04/2019
Xem chi tiết
Quyết định 140/QĐ-TTg 2019: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 18/04/2019
Xem chi tiết
Thông tư 11/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 18/04/2019
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Thông tư 12/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc...(18/04/2019)
•   Quyết định 69/QĐ-BXD 2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm...(18/04/2019)
•   Thông tư 04/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng...(18/04/2019)
•   Nghị định 19/2019/NĐ-CP Về họ, hụi, biêu, phường.(18/04/2019)
•   Quyết định 163/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả...(18/04/2019)
•   Quyết định 08/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(18/04/2019)
•   Quyết định 09/2019/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(18/04/2019)
•   Nghị định số 14/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...(18/04/2019)
•   Nghị định số 16/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị...(18/04/2019)
•   Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin,...(18/04/2019)