Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 16/06/2020
Xem chi tiết
V/v tuyên truyền Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 25/05/2020
Xem chi tiết
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướngChính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 11/05/2020
Xem chi tiết
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Đăng bởi NMT. Vào ngày 06/05/2020
Xem chi tiết
Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng bởi NMT. Vào ngày 06/05/2020
Xem chi tiết
V/v tiếp tục tuyên truyền triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 05/05/2020
Xem chi tiết
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam
Đăng bởi NMT. Vào ngày 04/05/2020
Xem chi tiết
V/v cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường
Đăng bởi NMT. Vào ngày 04/05/2020
Xem chi tiết
V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 27/04/2020
Xem chi tiết
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở KH&CN Quảng Nam
Đăng bởi NMT. Vào ngày 23/04/2020
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ...(22/04/2020)
•   V/v tuyên truyền Hội sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7.(22/04/2020)
•   Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP...(21/04/2020)
•   Các văn bản của Sở KH&CN Quảng Nam về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,...(18/04/2020)
•   Phóng sự "Hồi sinh cây Quế Trà My"(17/04/2020)
•   V/v thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng...(15/04/2020)
•   V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trong...(13/04/2020)
•   V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trong...(10/04/2020)
•   File âm thanh Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình(09/04/2020)
•   File âm thanh Khuyến cáo 7 thói quen để phòng, chống bệnh CoVid-19(09/04/2020)