Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 04/12/2020
Xem chi tiết
Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Đăng bởi NMT. Vào ngày 30/11/2020
Xem chi tiết
Thông tư 07/2020/TT-BTNMT về việc Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Đăng bởi NMT. Vào ngày 20/11/2020
Xem chi tiết
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Đăng bởi NMT. Vào ngày 11/11/2020
Xem chi tiết
Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục
Đăng bởi NMT. Vào ngày 11/11/2020
Xem chi tiết
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;
Đăng bởi NMT. Vào ngày 23/10/2020
Xem chi tiết
Quyết định số 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
Đăng bởi NMT. Vào ngày 22/10/2020
Xem chi tiết
Thông tư 26/2020/TT-BGDDT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 13/10/2020
Xem chi tiết
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Tiểu học
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 13/10/2020
Xem chi tiết
Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục.
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 13/10/2020
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng...(13/10/2020)
•   Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng...(13/10/2020)
•   Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý,...(13/10/2020)
•   Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm...(18/09/2020)
•   Về việc cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdiz(18/09/2020)
•   Quyết định phê duyệt đề án về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,...(18/09/2020)
•   Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đông chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-...(18/09/2020)
•   Quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt chủ trương...(09/09/2020)
•   Về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm...(03/09/2020)
•   Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Coivd-19(27/08/2020)