Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
V/v tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 trong đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 01/04/2020
Xem chi tiết
Một số văn bản mới ban hành của cấp trên và các ngành liên quan đến chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 30/03/2020
Xem chi tiết
Trung ương, UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành vừa mới ban hành một số văn bản liên quan đến chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 30/03/2020
Xem chi tiết
Một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh và các ngành liên quan về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 26/03/2020
Xem chi tiết
V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19(25-3)
Đăng bởi NMT. Vào ngày 25/03/2020
Xem chi tiết
V/v đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Đăng bởi NMT. Vào ngày 24/03/2020
Xem chi tiết
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Đăng bởi NMT. Vào ngày 24/03/2020
Xem chi tiết
Một số văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên và các ngành liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 20/03/2020
Xem chi tiết
Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Đăng bởi NMT. Vào ngày 20/03/2020
Xem chi tiết
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 19/03/2020
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nhiều giải pháp để phòng/chống dịch...(18/03/2020)
•   Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nhiều giải pháp để phòng/chống dịch...(17/03/2020)
•   Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học(13/03/2020)
•   Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.(10/03/2020)
•   Nghị định về Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(09/03/2020)
•   V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (03/03/2020)
•   Tiếp tục thực hiện các văn bản tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19(26/02/2020)
•   Nghị quyết 12/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày...(21/02/2020)
•   Về việc tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vius Corona...(20/02/2020)
•   Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu...(19/02/2020)