Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Công điện về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
Đăng bởi NMT. Vào ngày 01/03/2021
Xem chi tiết
Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 03/02/2021
Xem chi tiết
Về việc tăng cường lấy mẫu Sars-Covi-2 cho người từ các địa phương có ca dương tính về Quảng Nam
Đăng bởi NMT. Vào ngày 02/02/2021
Xem chi tiết
V/v thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Đăng bởi NMT. Vào ngày 02/02/2021
Xem chi tiết
Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
Đăng bởi NMT. Vào ngày 01/02/2021
Xem chi tiết
Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Đăng bởi NMT. Vào ngày 27/01/2021
Xem chi tiết
Thông tư 17/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Đăng bởi NMT. Vào ngày 11/01/2021
Xem chi tiết
về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
Đăng bởi NMT. Vào ngày 07/01/2021
Xem chi tiết
Chỉ thị số 07-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đăng bởi . Vào ngày 06/01/2021
Xem chi tiết
V/v tăng cường cách ly, theo dõi người từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 về Quảng Nam
Đăng bởi NMT. Vào ngày 06/01/2021
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   HỆ THỐNG PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG “QUẢNG NAM TRỰC TUYẾN”(04/01/2021)
•   Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(04/12/2020)
•   Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khuyến...(30/11/2020)
•   Thông tư 07/2020/TT-BTNMT về việc Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản...(20/11/2020)
•   Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa(11/11/2020)
•   Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo...(11/11/2020)
•   Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên...(23/10/2020)
•   Quyết định số 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng...(22/10/2020)
•   Thông tư 26/2020/TT-BGDDT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp...(13/10/2020)
•   Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Tiểu học(13/10/2020)