Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Thông tư Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Đăng bởi NMT. Vào ngày 14/11/2018
Xem chi tiết
Thông tư 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Đăng bởi phòng Quản lý KH&CN cơ sở. Vào ngày 05/11/2018
Xem chi tiết
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN cơ sở. Vào ngày 24/10/2018
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 PHẢI PHÊ DUYỆT MẪU THUỘC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG KHI NHẬP KHẨU
Đăng bởi VTT. Vào ngày 15/10/2018
Xem chi tiết
Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
Đăng bởi VTT. Vào ngày 15/10/2018
Xem chi tiết
Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp
Đăng bởi NMT. Vào ngày 11/10/2018
Xem chi tiết
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
Đăng bởi NMT. Vào ngày 09/10/2018
Xem chi tiết
Nghị định 123/2018/ND-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Đăng bởi Phòng Quản lý KH&CN cơ sở. Vào ngày 02/10/2018
Xem chi tiết
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Đăng bởi NMT. Vào ngày 24/09/2018
Xem chi tiết
Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Đăng bởi NMT. Vào ngày 14/09/2018
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó...(12/07/2018)
•   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020 (03/07/2018)
•   Quyết định số 598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại...(11/06/2018)
•   Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi...(07/06/2018)
•   Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nâng cao năng lực phòng, chống...(07/06/2018)
•   Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý khu công nghiệp và...(05/06/2018)
•   Quyết định số 1822/2018/QĐ-BCT về việc Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác...(05/06/2018)
•   Quyết định số 1617/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về...(31/05/2018)
•   Thông tư 07/2018/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng...(31/05/2018)
•   Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại(21/05/2018)