Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Đăng bởi LanHue. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Thông tư 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ KH&CN: Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục Công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao Công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.
Đăng bởi PVL. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ KH&CN: Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Đăng bởi PVL. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính: Về việc Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính: Về việc Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Nghị định 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ: V/v Sửa đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ: V/v Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Đăng bởi LanHue. Vào ngày 25/12/2018
Xem chi tiết
Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 23/7/2018 của Bộ Nội vụ
Đăng bởi PVL. Vào ngày 24/12/2018
Xem chi tiết
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
Đăng bởi ĐS. Vào ngày 24/12/2018
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin...(14/12/2018)
•   Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt đề án "Cơ cấu lại ngành...(12/12/2018)
•   Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương(10/12/2018)
•   Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm...(25/11/2018)
•   Thông tư Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh(14/11/2018)
•   Thông tư 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP...(05/11/2018)
•   Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng(02/11/2018)
•   Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục...(24/10/2018)
•   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 PHẢI PHÊ DUYỆT...(15/10/2018)
•   Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ...(15/10/2018)