Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > vanbanbokhcn
 

 Văn bản Bộ KH-CN

 
Công nghệ (11) Quản lý khoa học (10) Thông tin KH&CN (4) Liên tịch (0)
Tiêu chuẩn đo lường (10) Thống kê (6) Tổ chức- Hành chính (4) Khoa học cơ sở (1)
Tài chính (9) SHTT-ATBXHṆ (7) Thanh tra (3) Chiến lược (1)
STTSổ văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
12
Page size:
select
 67 items in 2 pages
1 510/QĐ-BKHCN 17/03/2021 17/03/2021 Bộ KH&CN Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”
2 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 25/04/2021 Bộ KH&CN Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
3 26/2019/TT-BKHCN 25/12/2019 01/08/2020 Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
4 19/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 03/02/2020 Bộ KH&CN Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
5 17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 25/01/2020 Bộ KH&CN Thông tư 17/2019/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
6 3263/QĐ-BKHCN 06/11/2019 06/11/2019 Bộ KH&CN Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”
7 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019 13/12/2019 Bộ KH&CN Thông tư 10/2019/TT-BKHCN quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
8 08/2019/TT-BKHCN 25/09/2019 31/12/2019 Bộ KH&CN Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”.
9 02/2019/TT-BKHCN 03/06/2019 15/07/2019 Bộ KH&CN Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
10 15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 01/01/2019 Bộ KH&CN Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
11 03/2018/tt-BKHCN 15/05/2018 01/07/2018 Bộ KH&CN Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
12 12/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 01/01/2018 Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
13 2548/QĐ-BKHCN 20/09/2017 20/09/2017 Bộ KH&CN Ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
14 11/2017/TT-BKHCN 11/08/2017 15/10/2017 Bộ kH&CN Quy định quản lý thực hiện đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN
15 1818/QĐ-BKHCN 07/07/2017 07/07/2017 Bộ KH&CN Về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
16 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017 15/08/2017 Bộ KH&CN Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
17 10/2017/TTBKHCN 28/06/2017 15/08/2017 Bộ KH&CN Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
18 09/2017/TT-BKHCN 27/06/2017 15/08/2017 Bộ KH&CN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
19 08/TT-BKHCN 26/06/2017 16/08/2017 Bộ KH&CN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
20 07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017 01/10/2017 Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
21 05/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 15/07/2017 Bộ KH&CN Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
22 03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 19/05/2017 Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
23 03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 19/05/2017 Bộ KHCN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
24 14/2016/TTLT-BKHCN-BTTTT 08/06/2016 25/07/2016 Bộ KH&CN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
25 04/2016/TT-BKHCN 04/04/2016 01/06/2016 Bộ KH&CN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
26 03/2016/TT-BKHCN 30/03/2016 15/05/2016 Bộ KH&CN Thông tư Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
27 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 15/02/2016 Bộ KH&CN- Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
28 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 11/01/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
29 26/2015/TT/BKHCN 26/11/2015 11/01/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
30 3371/QĐ-BKHCN 24/11/2015 24/11/2015 Bộ KH&CN Ban hành Quy trình và phương pháp tính toán tạm thời chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương.
31 23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 01/07/2016 Bộ KH&CN Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
32 17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015 25/11/2015 Bộ KH&CN Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách Nhà nước cấp Quốc gia.
33 2590/QĐ-BKHCN 01/10/2015 01/10/2015 Bộ KH&CN Phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
34 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 01/11/2015 Bộ KH&CN Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
35 15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 01/04/2016 Bộ KH&CN Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
36 11/2015/TT-BKHCN 26/06/2015 11/08/2015 Bộ KHCN Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
37 1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 05/06/2015 Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
38 08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 20/06/2015 Bộ KHCN Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
39 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN 25/04/2015 08/06/2016 Bộ KH&CN Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
40 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 08/06/2015 Bộ KH&CN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
41 06/2015/TT-BKHCN 26/03/2015 01/05/2015 Bộ KHCN Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
42 200/BKHCN-KHTH 23/01/2015 23/01/2015 Bộ KH&CN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016
43 TT32/2014/TT-BKHCN 30/11/2014 25/12/2014 Bộ KH&CN Về việc quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
44 29/2014/TTLTBKHCN-BNV 15/10/2014 01/01/2015 Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
45 2279/QĐ-BKHCN 29/08/2014 01/09/2014 Bộ KH&CN Quyết định về việc ngưng hiệu lực thi hành đói với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
46 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 08/10/2014 Bộ KH&CN Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
47 2136/QĐ-BKHCN 15/08/2014 15/08/2014 Bộ KH&CN Về việc Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014
48 2137/QĐ-BKHCN 15/08/2014 15/08/2014 Bộ KH&CN Về việc Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2014
49 21/TT-BKHCN 15/07/2014 30/08/2014 Bộ KH&CN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
50 19/2014/TT-BKHCN 01/07/2014 15/08/2014 Văn bản bộ KH&CN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa