Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > vanbanbonganhkhac
 

 Văn bản Bộ Ngành khác

 
Tài chính (8) Tiêu chuẩn đo lường (2) Thanh tra (0) SHTT-ATBXHṆ (0)
Thông tin KH&CN (8) Công nghệ (2) Thống kê (1) Chiến lược (0)
CNTT (5) Tổ chức- Hành chính (1) Quản lý khoa học (0) Khoa học cơ sở (0)
STTSổ văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
1 31/2020/TT-BTTTT 30/10/2020 25/12/2020 Bộ TTTT Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
2 1246/QĐ-BTTTT 24/07/2020 24/07/2020 Bộ TTTT Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0)
3 16/2020/TT-BTTTT 17/07/2020 01/04/2021 Bộ TTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.
4 15/2020/TT-BTTTT 09/07/2020 01/07/2021 Bộ TTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay".
5 13/2020/TT-BTTTT 03/07/2020 19/08/2020 Bộ TTTT Quy định xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.
6 45/2019/TT-BTC 19/07/2019 05/09/2019 Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
7 14/2019/TT-BTC 15/03/2019 01/05/2019 Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
8 142/2017/TT-BTC 29/12/2017 15/02/2018 Bộ Tài chính Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
9 32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 01/06/2018 Bộ TT&TT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
10 43/2017/TT-BTC 12/05/2017 01/07/2017 Bộ Tài Chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020
11 40/2017/TT-BTC 28/04/2017 01/07/2017 Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
12 30/2016/TT-BXD 30/12/2016 20/02/2017 Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
13 169/2016/TT-BTC 26/10/2016 01/01/2017 Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
14 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 23/11/2015 30/12/2015 Bộ NNPTNT-Bộ KHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
15 45/2015/TT-BTNMT 20/10/2015 05/12/2015 Bộ TN&MT Quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
16 35/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 30/06/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Về bảo vệ môi trường, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
17 36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 30/06/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Về quản lý chất thải nguy hại
18 19/2015/TT-BTNMT 23/04/2015 23/04/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Quy định chi tiết về thẩm định hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
19 12/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 01/06/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
20 12/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 01/06/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
21 12/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 01/06/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
22 13/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 01/06/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
23 06/2015/TT-BTNMT 25/02/2015 25/02/2015 Bộ Tài nguyên môi trường Quy định kỹ thuật công tác điều tra đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại
24 162/2014/TT-BTC 06/11/2014 01/01/2015 Bộ Tài Chính. Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
25 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT 29/10/2014 15/12/2014 Bộ Tài chính- Bộ Tài Nguyên Môi trường Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
26 09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 19/08/2014 Bộ Thông tin truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang điện tử và mạng xã hội
27 06/2013/TT-BNV 17/07/2013 01/09/2013 Văn bản khác Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức