Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > vanbanquochoi
 

 Văn bản Quốc hội

 
Thông tin KH&CN (5) Tiêu chuẩn đo lường (2) CNTT (1) Liên tịch (0)
Công nghệ (4) Tài chính (2) Thống kê (1) Chiến lược (0)
Tổ chức- Hành chính (3) Thanh tra (1) Khoa học cơ sở (0) Quản lý khoa học (0)
STTSổ văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
1 07/2017/QH14 19/06/2017 01/07/2017 Quốc Hội Luật Chuyển giao công nghệ
2 104/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2018 QH Luật Tiếp cận thông tin
3 89/2015/QH2013 23/11/2015 01/07/2016 Quốc Hội Luật Thống kê
4 80/2015/QH13 22/06/2015 01/07/2016 Quốc Hội Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
5 49/2014/QH13 18/06/2014 01/01/2015 Quốc Hội Luật đầu tư công
6 44/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014 Quốc hội Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
7 43/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014 Quốc Hội Luật đấu thầu
8 29/2013/QH13 18/06/2013 01/01/2014 Quốc hội Luật Khoa học và Công nghệ
9 04/2011/QH13 11/11/2011 01/07/2012 Quốc Hội Luật đo lường
10 60/2010/QH12 17/11/2010 01/07/2011 Quốc hội Luật Khoáng sản
11 56/2010/QH12 15/11/2010 01/07/2011 Quốc Hội Luật Thanh tra
12 36/2009/QH12 19/06/2009 19/06/2009 Quốc hội Luật số: 36/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
13 21/2008/QH12 13/11/2008 01/07/2009 Quốc Hội Luật Công nghệ cao
14 22/2008/QH12 13/11/2008 01/07/2009 Quốc Hội Luật Cán bộ công chức
15 18/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Quốc Hội Luật Năng lượng nguyên tử
16 05/2007/QH12 21/11/2007 01/07/2008 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
17 80/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007 Quốc Hội Luật Chuyển giao Công nghệ
18 68/2006/QH11 29/06/2006 01/07/2007 Quốc Hội Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
19 50/2005/QH11 29/11/2005 01/07/2006 Quốc Hội Luật Sở hữu trí tuệ