Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > vanbanso
 

 Văn bản Sở KHCN

 
Tổ chức- Hành chính (8) CNTT (3) Khoa học cơ sở (1) Thống kê (0)
Tài chính (2) Thông tin KH&CN (1) Liên tịch (0) Quản lý khoa học (0)
Công nghệ (0) SHTT-ATBXHṆ (1) Chiến lược (0) Tiêu chuẩn đo lường (0)
STTSổ văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
1 122/QĐ-SKHCN 18/06/2019 18/06/2019 Sở KH&CN Quảng Nam Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2 73/QĐ-SKHCN 01/04/2019 01/04/2019 Sở KH&CN Quảng Nam Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Khoa học và Công nghệ
3 202/QĐ-SKHCN 01/12/2017 01/12/2017 Sở KH&CN Quảng Nam Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
4 77-QĐ-SKHCN 25/05/2017 25/05/2017 Sở KH&CN Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
5 76/QĐ-SKHCN 25/05/2017 25/05/2017 Sở KH&CN Quyết định về việc thành lập Ban biên tập và Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
6 336/SKHCXN-VP 05/04/2017 05/04/2017 Sở KH&CN Quảng Nam Cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
7 35/2017/QĐ-SKHCN 20/03/2017 20/03/2017 Sở KH&CN Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động phòng tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
8 175/QĐ-SKHCN 25/10/2016 25/10/2016 Sở KH&CN Quảng Nam Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
9 05/KH-SKH&CN 05/01/2016 05/01/2016 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016
10 154/QĐ-SKHCN 12/11/2015 12/11/2015 Sở KH&CN Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
11 1229/QĐ-SKHCN 15/09/2015 15/09/2015 Sở KH&CN Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Trà My" cho sản phẩm Quế vỏ
12 122c/QĐ-SKHCN 14/09/2015 14/09/2015 Sở KH&CN Quảng Nam Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
13 106/QĐ-SKHCN 12/08/2015 01/09/2015 Sở KH&CN Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
14 62/QĐ-SKHCN 12/05/2015 12/05/2015 Sở KH&CN Thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
15 117/SKHCN-KHTC 26/02/2015 26/02/2015 V/v xây dựng kế hoạch KHCN 2016
16 84/QĐ-SKHCN 01/07/2014 01/07/2014 Văn bản Sở Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008