Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > vanbanthutuong
 

 Văn bản thủ tướng

 
CNTT (7) Thông tin KH&CN (1) Thống kê (1) Liên tịch (0)
Công nghệ (5) Tiêu chuẩn đo lường (1) Quản lý khoa học (1) Tổ chức- Hành chính (0)
Tài chính (2) Chiến lược (1) Khoa học cơ sở (0) SHTT-ATBXHṆ (0)
STTSổ văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhTrích yếu
1 20/2020/QĐ-TTg 22/07/2020 15/09/2020 Thủ tướng Chính phủ Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
2 351/QĐ-TTg 29/03/2018 29/03/2018 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020
3 846/QĐ-TTg 09/06/2017 09/06/2017 Thủ tướng chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
4 632/QĐ/TTg 10/05/2017 10/05/2017 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
5 13/CT-TTg 04/04/2017 04/04/2017 Chính phủ Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.
6 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 16/03/2017 Thủ tướng Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
7 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017 25/04/2017 Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
8 2245/QĐ-TTg 11/12/2015 11/12/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế
9 1834/QĐ-TTg 28/10/2015 28/10/2015 Thủ tướng Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10 1671/QĐ-TTg 28/09/2015 28/09/2015 Thủ tướng Phê duyệt chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến 2030
11 03/CT-TTg 30/03/2015 30/03/2015 Thủ tướng chính phủ Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản
12 392/QĐ-TTg 27/03/2015 27/03/2015 Thủ tướng chính phủ Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
13 07/2015/QĐ-TTg 02/03/2015 20/04/2015 Thủ tướng chính phủ Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
14 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 15/02/2015 Thủ tướng Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
15 1469/QĐ-TTg 22/08/2014 22/08/2014 Thủ tướng Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
16 15/2014/QĐ-TTg 17/02/2014 05/04/2014 Thủ tướng Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành.
17 2075/QĐ-TTg 08/11/2013 08/11/2013 Văn bản thủ tướng Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
18 1051/QĐ-TTg 03/07/2013 03/07/2013 Thủ tướng chính phủ Ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quy đổi mới công nghệ quốc gia
19 1342/QĐ-TTg 05/08/2011 05/08/2011 Thủ tướng chính phủ Về việc thành lập Quỷ đổi mới công nghệ quốc gia